Sista och första dagen i månaden

Publicerad: 2012-01-31

Säsongseffekter är en realitet på börsen. Låt oss titta närmare på en delkomponent av månadsskifteseffekten som är aktuell just idag. Om vi köper den siste i månaden och säljer en dag senare på stängningen den förste har vi i genomsnitt haft en avkastning på 0,32 % de senaste 27 åren. Av 62 affärer har 100 slutat med vinst. 0,32 % på en dag motsvarar ca 125 % i årsavkastning. Specifikt för januari har avkastningen varit 0,60 % och träffsäkerheten 67 %. Det finns en trendkomponent i detta som innebär att sannolikheten för en vinstaffär och den genomsnittliga avkastningen blir ännu högre om den sista handelsdagen dessutom stänger på plus.

Första dagen i månaden har också betydelse. Om månadens första handelsdag stänger på minus så har avkastningen i genomsnitt kommande dag varit -0,01 % med 47 % sannolikhet för uppgång. Om månadens första handelsdag stänger på plus så har avkastningen i genomsnitt kommande dag varit 0,38 % med 64 % sannolikhet för uppgång. Återigen mätt de senaste 27 åren. Skillnaden är statistiskt signifikant och effekten än mer uttalad just för februari månad.

Kontentan? Ligg fortsatt lång över månadsskiftet. Den första dagen OMXS30 stänger ner inleder sannolikt en period med sämre avkastning i form av en rekyl eller konsolidering.