TNInfo – rapportperioden

Publicerad: 2013-10-31

Vi har visat hur TNInfo-edgen fungerar i våra böcker. Aktier som stiger i samband med rapport har en tendens att fortsätta utvecklas väl kommande veckor och månader. Aktier som faller i samband med rapport har en tendens att utvecklas sämre kommande veckor och månader. Ju mer aktien stiger/faller, desto bättre edge för fortsatt utveckling i riktning med reaktionen kommande månader. Kom ihåg att studien visar det genomsnittliga beteendet. Hur det faktiskt blir i varje enskild aktie kan avvika mycket från det genomsnittliga beteendet.

För den som förvaltar portföljer i ett längre perspektiv är detta en stark edge att utnyttja. För den kortsiktige handlaren fungerar edgen som filter för att hitta trades i aktier som uppfyller kriterierna kommande veckor och månader.

Här följer rapportreaktionerna så här långt in i rapportperioden:

Positiva rapportreaktioner i Largecap-aktierna samt utvecklingen på rapport dagen *):

ABB 4,65 %

Assa Abloy 3,80 %

Axfood 5,65 %

Axis 11,87 %

BillerudKorsnäs 8,60 %

Boliden 4,49 %

Castellum 0,42 %

Fabege 1,87 %

Getinge 1,50 %

HM 6,75 %

Hexagon 4,70 %

Holmen 0,65 %

Investor B 1,14 %

Kinnevik 0,76 %

Lundin Mining 0,03 %

Millicom 10,10 %

MTG 4,75 %

NCC 0,73 %

Sandvik 2,24 %

SCA B 6,90 %

SCV B 0,66 %

SEB A 2,39 %

Swedbank 3,56 %

TeliaSonera 5,83 %

TietoEnator 0,36 %

Trelleborg 1,56 %

 

Negativa rapportreaktioner i Largecap-aktierna samt utvecklingen på rapport dagen *):

Alfa Laval -0,92 %

Atlas Copco A -3,90 %

Atrium Ljungberg -0,74 %

Autoliv – 2,52 %

Electrolux -5,79 %

Ericsson -5,34 %

Husqvarna B -12,77 %

Industivärden A -1,20 %

Nordea -0,91 %

Saab -0,08 %

SKF B -4,82 %

SSAB A – 2,87 %

StoraEnso R -3,38 %

SHB A -3,00 %

Swedish Match -6,23 %

Tele2 -12,03 %

Volvo B -6,62 %

 

*) Avser aktiens avkastning på rapportdagen mätt som rapportdagens stängning i relation till föregående dags stängningskurs.

Denna sammanställning är framtagen för IG och har publicerats i deras produkt Global Alerts.