Uppgång året ut?

Publicerad: 2013-10-17

Avkastningen i septembermånad för den svenska börsen gick emot det historiska genomsnittet och slutade som bekant på plus. Inom den tekniska analysen finns en generell tumregel som säger att när marknaden inte beter sig som den ska, så skickar den ett budskap. I detta fall skulle budskapet tolkas som att börsen är stark, så stark att trots att den ”borde” gå ner i september så gick den istället upp. Ligger det någon sanning i denna tumregel?

Om vi tar fram databasen över Affärsvärldens generalindex från 1948 t o m 2010 och delar upp åren i positiva och negativa september utfall så ser vi att år då september månad haft en positiv utveckling ger en genomsnittlig avkastning för resten av året på 3,25 %. Andelen positiva avkastningar har varit 67 %. År då september har följt sitt mönster och varit en svag månad så har avkastningen resten av året i genomsnitt varit 2,62 %. Andelen positiva avkastningar har varit 42 %.

Sammantaget pekar historiken på att resten av året har en större edge än vanligt baserat på den styrka börsen visade i september.