Lyssna på Mark Twain

Publicerad: 2013-08-26

Mark Twain lär ha sagt att – ”If you do not read the newspaper, you are uninformed, and if you do read the newspaper, you are misinformed”.Under de senaste veckorna har vi läst hur många artiklar som helst om hur bra läget har blivit i ekonomin. Jag tänkte att vi skall prata lite om detta i dag. 

Den 28 maj i år skrev jag en analys med rubriken ”TINA – Det Nya Modeordet” och skrev att alltid vid toppar så kommer optimistiska placerare att hitta argument för att rationalisera en fortsatt uppgång och därmed fortsatta köp. Man kommer att välja/uppfinna argument som anpassas till den optimism man känner. Så har det varit vid varje topp historiskt. Här är t ex några exempel på rubriker hämtat från de senaste stora topparna år 2000 och 2007:

”Amazing Future” (Wall Street Journal januari 2000)

“Everyone´s Getting Rich (Money Magazine maj 1999)
“The New Economy (Business Week, 31 januari 2000)
”The New and Improved Economy” (Red Herring, juli 2000)
”Everyone Ought to Be Rich” (Forbes, januari 2000)
”The Greatest Economic Boom Ever” (juli 2007)

“The Best Economy Ever” (The Wall Street Journal, juli 2007)

Många, framför allt nybörjare, tror att det måste till en negativ trigger/nyhet för att börsen skall gå ned. Det  stämmer inte! Det är snarare precis tvärt om. De flesta toppar sammanfaller med goda nyheter och de flesta bottnar med negativa nyheter. Om du väntar på nyheter kommer du alltid att vara för sen.

Mitt råd är att strunta i nyheterna och istället studera utbud och efterfrågan i prisgraferna. När efterfrågan är högre än utbudet kommer priserna att stiga oavsett om vi talar börs eller någon annan handelsvara. När utbud och efterfrågan är i balans kommer det att bildas konsolideringar och när sedan utbudet är högre än efterfrågan kommer det att leda till fallande kurser. All information som institutionerna agerar på kommer att synas i diagrammet i form av pris- och volymrörelser. När en elefant på Afrikas savanner rör sig kommer den att lämna fotspår efter sig på grund av sin tyngd. När börsens ”elefanter” rör sig, dvs agerar köpare eller säljare, kommer det att synas i pris- och volymgrafen. Institutionerna kan inte gömma sig p g a sin tyngd.  Låt alltså alltid marknaden visa vägen. De långa trenderna på börsen kommer att leda nyheterna, ekonomin och argumentationerna.

Risken vid all diagramanalys är dock att man ser det man vill se, dvs är du positiv kommer du att finna en anledning att tolka diagrammet optimistiskt och vise versa. Varseblivningens grundlag säger nämligen att du ser det som du tror finns där, och du tror att det finns där eftersom du vill att det skall finnas där. Det är nämligen så att seendet anpassas efter önskemålet – för seendet är underordnat en önskan.

Einstein uttryckte det på följande sätt – ”En människas upplevelse är en optisk villfarelse i hennes medvetande”.  Men genom att studera våra tankar/känslor lär man känna sig själv – och genom att man lär känna sig själv lär man känna sina medmänniskor. Och ju mer inblick vi har i vårt medvetande desto större sannolikhet är det att vi ser verkligheten som den faktiskt är.

Johnny Torssell