Förväntningar

Publicerad: 2013-04-17

Några små tankar om förväntningar

Varför är det viktigt att vara uppmärksam på dina förväntningar? Jo, därför att de kan skapa onödiga besvikelser, dvs när verkligheten och förväntningarna divergerar. Vad är syftet med dessa förväntningar? Varför skapar vi dem? Framtiden är okänd – den är bara en fantasi underbyggd av våra förväntningar och visst kan vi leva utan dessa. Jag tror dessutom att vi kan leva mycket bättre utan förväntningar. Att hela tiden jobba med förväntningar är som att jobba med en felaktig tradingmatematik. Vad är en felaktig tradingmatematik? Kanske du undrar. Jo, tänk dig Trader A och Trader B. Trader A jobbar med en positiv tradingmatematik, dvs han låter vinsterna löpa men begränsar förlusterna. Trader B gör precis tvärt om – han tar alltid vinster vid t ex fem procent upp, men har obegränsad nedsida. Han använder ingen förlustbegränsningsförsäkring, dvs ingen stop loss. Samma sak är det med förväntningar – dessa leder till att vi 1) öppnar upp för besvikelser om förväntningarna inte uppfylls och 2) det saknas egentligen uppsida eftersom vi redan har förväntat oss det bästa. Sanningen är att du inte vet hur det kommer att bli i ikväll, nästa vecka, nästa månad eller ännu längre bort i framtiden. Och använder du dig av förväntningar sätter du en ram runt livet – du begränsar livet! Låt oss istället leva utan ramar, dvs förhoppningar eller förväntningar. Jag menar, visst skulle det förstöra upplevelsen om du visste slutet på boken eller filmen innan du har läst eller tittat klart. Eller vad skulle du säga om du fick reda allt i ditt liv innan du har levt klart. Tänk dig om du skulle få reda på att…

•…du kommer att gifta dig vid 31 års ålder.

•…du kommer att få tre barn med två års mellanrum, tre pojkar.

•…du kommer att skilja dig när du är 47 år.

•…din far kommer att avlida när du är 52 år.

•…din mor avlider tre år senare.

•…din äldsta son kommer att hamna snett och börja använda droger och kommer att avlida när du är 58 år.

•…du kommer att gifta om dig vid 55 års ålder.

•…du kommer att bli jättelycklig med din nya livspartner.

•…dina två yngsta barn kommer att klara sig bra – en kommer att bli civilekonom och den andra läkare.

•…din partner kommer att avlida vid 81 års ålder.

•…du kommer att dö vid 87 år.

Vad hemsk eller hur?  Men ändå är det så de flesta av oss väljer att leva vårt liv – vi lever som om vi skulle vilja ha säkerhet om framtiden. Tänk om vi istället skulle släppa taget om våra fantasier om framtiden och i stället se det okända, dvs framtiden, som ett oskrivet kort som skall fyllas med något spännande. Inte som något jobbigt. Det finns en mening med att framtiden skall vara okänd och det kommer den att vara vare sig du vill det eller inte. Du har alltså ett val att göra – 1) att uppskatta och njuta av det fantastiska i att livet inte är förutbestämt eller 2) att tycka att det är fördjävligt att du inte har någon kännedom om det som inte skall vara känt. Detta val borde vara självklart. Hur skall vi då göra det?

En bra övning för att få bukt med onödiga förväntningar hittade jag i boken ”Embracing Uncertainty” av Susan Jeffers (PhD) och det handlar om att justera vår inre dialog. Istället för att hoppas skall vi istället undra. Vi vet att  när vi hoppas att saker skall ske i framtiden öppnar det upp för dels besvikelser, om förhoppningarna inte uppfylls, och dels kan det generera en rädsla eller stress över den osäkerhet som finns i gapet mellan nu och då. Dessutom kan det göra oss mindre öppna för de möjligheter som kan uppstå. Om vi istället undrar vad som skall ske i framtiden ger en helt annan känsla, mer nyfikenhet och öppenhet, och vi kommer inte att vara lika beroende av att saker och ting måste ske precis som vi vill att de skall ske.

Så här går det till.  Gör en lista på saker du hoppas på skall ske i framtiden t ex.

Saker jag hoppas på:

•Hoppas att helgen blir bra

•Hoppas att ABB går upp

•Hoppas att pendeltåget går i tid

•Hoppas att jag har gått ned i vikt

•Hoppas att jag får jobbet jag har sökt

Låt oss nu istället undra istället för att hoppas:

•Undrar om helgen kommer att bli bra

•Undrar om ABB kommer att gå upp

•Undrar om pendeltåget går i tid

•Undrar om jag har gått ned i vikt

•Undrar om jag får jobbet jag har sökt

Om du testar detta under t ex en dag kommer du att känna skillnaden. Vad vi gör med detta enkla mentala redskap är att vi skapar oss mer av en win-win-situation genom att vi inte har bestämt hur framtiden måste vara för att vi skall må bra.

Sammanfatttning

Jag vet att vi alla har blivit tillsagda att det är bra att ha hopp och självklart är hopp bättre än att inte ha något hopp alls. Vi har alla hört uttryck som t ex – ”så länge det finns hopp, finns det liv” eller ”ge inte upp hoppet”. Men hopp har, som vi redan har konstaterat, en nedsida – den kan skapa en intensiv besvikelse samtidigt som uppsidan är begränsad. Att undra, skriver Susan Jeffers i boken Embracing Uncertainty, neutraliserar både hopp och pessimism. Det gör också 1) att vi bättre kan hantera de situationer som uppkommer och gör dessutom 2) att vi släpper på vårt behov av att kontrollera det som inte går att kontrollera.

Johnny Torssell för Randomwalk.se