Att lugna sinnet

Publicerad: 2011-12-29

Härom veckan satt jag och tittade på en dokumentär om Steve Jobs liv på SVT där man bland annat berättade om huvudpersonens intresse för Zen Buddhismen. Jag blev lite inspirerad av detta och tänkte dela med mig av några tankar och funderingar.

De finansiella marknaderna är speciella, de fungerar inte som den traditionella ekonomin. På de finansiella marknaderna är det alltid framtiden som gäller och oavsett vilken information vi besitter. Oavsett erfarenhet eller kunskaper så präglas denna bransch alltid av osäkerhet huruvida du kommer att få rätt eller fel eller om du kommer att tjäna eller förlora pengar. Kort sagt, det finns inget 100-procentigt svar eller ett givet utfall. Denna osäkerhet kan leda till oro, och oro och stress kan leda till många negativa bieffekter och någon skrev följande.

“Brain cells create ideas. Stress kills brain cells. Stress is not a good idea”.

Men hur gör man för att bli av med oro och stress? Jo, det finns många olika sätt och jag har under de senaste 20 åren seriöst studerat detta. För att bli fria från dessa mentala spänningar måste vi känna till upphovet och om man undersöker problemet blir det tydligt att då man skapar en negativ känsla eller orenhet i sinnet, blir man uppjagad och orolig. En negativ känsla eller mental orenhet utesluter frid och harmoni.

Och hur uppstår dessa negativa känslor? Vanligtvis uppkommer de när någon uppträder på ett sätt som jag inte tycker om. Eller när något inträffar som jag ogillar eller helt enkelt inte förväntat mig och när detta sker bygger vi upp spänningar inom oss. Det kan också vara så att det är något som jag vill ska hända som inte händer – och som en följd av detta bygger jag upp spänningar. Så länge man lever inträffar ständigt oönskade saker och medan det man vill ska hända kanske inte blir av, och man reagerar med att bygga upp spänningar, oro och stress. Man skulle också kunna uttrycka det på följande sätt – när vi gör motstånd mot nuet skapas spänningar i sinnet.

Lösningen 
De flesta av oss känner igen sig i detta men finns det en lösning? Ett sätt att lösa problemet skulle kunna vara att ordna så att det aldrig inträffar något oönskat, d v s att allting i stället sker helt enligt mina förväntningar och önskningar. Men det vet vi ju alla att det inte fungerar på det sättet varken på börsen eller i livet utanför börsen.

Visa och s k heliga människor i Asien och på andra platser studerade problemet och fann en lösning – när något oönskat inträffar, och man reagera med ilska, rädsla eller någon annan negativ känsla, då bör man så snabbt som möjligt avleda uppmärksamheten mot något annat. Man kan till exempel resa sig upp, och gå och dricka ett glas vatten. På så vis accelererar ilskan inte längre utan börjar så sakteliga istället släppa. Eller så kan man börja räkna: ett, två, tre, fyra osv. Eller upprepa ett ord, en fras, ett mantra, kanske namnet på en gud eller en helig människa som du har stort förtroende för. Genom att göra detta avleder du sinnet, och till viss del blir du fri från den negativa känslan. Denna lösning fungerade, och den fungerar fortfarande. Var och en som gör så lugnar ner sig. Men det är en lösning som bara fungerar på sinnets medvetna plan. Vad man egentligen gör genom att avleda uppmärksamheten på detta sätt är att pressa ner den negativa känslan till det omedvetna, och där fortsätter man att utveckla samma mentala orenheter. På sinnets yta finns ett skikt av frid och harmoni, men på djupet finns ett slumrande minne av bortträngda negativa känslor som förr eller senare kommer att explodera i ett mentalt utbrott.

Andra som utforskade den inre verkligheten gick längre i sitt sökande och kom fram till att fly är inte lösningen – man måste möta problemet. När en negativ känsla uppstår i sinnet måste den mötas. Man måste iaktta den och när man gör det så avtar den i styrka så snart man börjar iaktta den – sakta klingar den av och försvinner. Detta är en bra lösning, eftersom den undviker båda ytterligheterna – d v s att förtränga och att ge fritt spelrum. Att låta den negativa känslan vara kvar i det omedvetna innebär att den inte löses upp och försvinner. Men om man helt enkelt iakttar den negativa känslan blir den svagare och svagare och till slut upphör den helt – och man är befriad från den.

Det finns ytterligare ett sätt, dvs en tredje lösning. Det är ju nämligen så här att när en negativ känsla uppstår i sinnet, händer samtidigt (lite förenklat) två saker i kroppen. Det ena är att andningen förlorar sin normala rytm, dvs andningen blir kraftigare, oroligare och/eller snabbare. Det andra är att på ett subtilare plan sker en biokemisk reaktion i kroppen – en kroppslig förnimmelse uppstår. Varje orenhet i sinnet leder till att en förnimmelse av något slag uppstår någonstans i kroppen eller annorlunda uttryckt – våra tankar förkroppsligas, dvs allt som sker i ditt sinne reflekteras i kroppen. Det finns alltså en anledning att kroniskt deprimerade personer löper 4 ggr så hög risk att bli sjuk än genomsnittet. En praktisk lösning är alltså att  iaktta andningen och de kroppsliga förnimmelserna, som båda är direkt knutna till mentala föroreningar. Kan du lugna ned andningen kommer detta att lugna ned sinnet.

Detta mentala/kroppsliga fenomen är som ett mynt med två sidor. På den ena sidan finns de tankar och känslor som uppstår i sinnet och på den andra sidan finns andning och kroppsförnimmelser. Varje tanke, varje känsla, varje mental orenhet – medveten eller omedveten – manifesterar sig i samma ögonblick i andning och i förnimmelser. Genom att iaktta andning eller förnimmelser iakttar jag alltså den mentala orenheten. I stället för att fly undan problemet möter jag verkligheten som den är. Då kommer jag att märka att känslan/orenheten förlorar i styrka: den kan inte längre övermanna mig som den gjorde förut. Om jag fortsätter att iaktta andning och förnimmelser kommer orenheten till slut att försvinna helt och hållet och stör inte längre min frid och harmoni.

Visst låter det bra? Men är det praktiskt möjligt? Frågar du kanske. Självklart är det möjligt men det krävs träning i uppmärksamhet – mindfulness. Jag har nu levererat en lösning och resten är upp till dig.

Av Johnny Torssell från randomwalk.se.