OMXS30 ingen edge i det korta perspektivet

Publicerad: 2014-10-30

OMXS30 har efter en ny lägsta notering (1246,56)  på tio dagar stigit och noterat en ny tiodagars högsta notering (1393,46) efter en uppgång på 11,7 %.  Uppgången är rejäl och man undrar hur den kortsiktiga edgen ser ut för fortsatt uppgång? Fram med papper och penna. Testa alla tillfällen då OMXS30 på 10 dagar stigit 10 % eller mer.  Gå lång då villkoret är uppfyllt. Stäng positionen 5 dagar senare.

Detta har sedan 1988 inträffat 81 gånger.  Antalet vinstaffärer har varit 33 st (40,74%) och den genomsnittliga avkastningen minus 0,5 %.  Då den underliggande driften i OMXS30 är uppåt brukar det vara svårt att hitta negativa edgar men just nu har vi en sådan.  Om vi istället för att bara hålla positionen i 5 dagar håller i en månad stiger edgen till + 0,35 % i genomsnittlig avkastning, vilket är betydligt sämre än en slumpmässigt vald månadsavkastning.

Således kan det finnas all anledning just nu att de närmsta dagarna avvakta med långa positioner och invänta någon form av rekyl innan det blir aktuellt att gå lång.  Kom ihåg.  Framtiden är alltid osedd och vad som helst kan hända. Sund riskhantering och att säkerställa att du även kan trada nästa dag är din viktigaste uppgift som trader.