Börsen leder ekonomin

Publicerad: 2014-01-30

När de flesta analyserar ekonomin för att prognostisera börsen gör jag tvärt om – jag tittar på börsen och räknar med att ekonomin skall följa efter. Varför gör jag det? Jo, därför att det inte finns någon ekonomisk statistik som leder börsen. Kausaliteten är precis det omvända – börsen leder ekonomin. Alltså, när vi använder oss av makrodata för att prognostisera börsen analyserar vi det som laggar för att förutspå det som leder. Varför inte göra tvärt om. Ett exempel får tydliggöra.

I Short Term den 8 april 2011 skrev jag en långsiktig analys över utvecklingen i England (FTSE100) och slutsatsen av den börsanalysen var att – ”…Efter nedgången från maj till juli 2010 har index noterat högre toppar men det har alltså inte MACD-indikatorn. Detta är ett varningstecken och nu bevakar jag eventuella varningssignaler i prisanalysen, t ex trendbrott eller negativa prisformationer som svansar…”.

Vidare skrev jag följande om vad som skulle ske med den ekonomiska utvecklingen efter detta trendlinjebrott – ”…kommer detta att leda till att ekonomin i UK vänder ned i en double-dip”. Vi kan nu i efterhand konstatera ett par saker nämligen att…

•…den säljsignalen effektuerades den sista juli 2011 i och med att den uppåtgående trendlinjen punkterades (se diagram).

•…den svaga börstendensen som följde ledde till att ekonomin återigen vände ned i en recession med tre negativa kvartal i följd från Q4 2011 till Q2 2012.

Vi kan alltså så här i efterhand konstatera att analysen gjordes exakt den månad börsen toppade, vilket också

ledde till de konsekvenser som jag trodde, dvs en försvagad ekonomi.

I en analys den 7 december 2012 presenterade jag ånyo en långsiktig analys över London-börsen, FTSE100, som hade bildat en konsolidering och laddade för en kommande trendrörelse. Därför jag skrev följande:

•”Londonbörsen har byggt upp för en kraftig trendrörelse efter den konsolidering som har rått sedan toppen i april 2011. Den kommande trendrörelsen kommer att vara av en sådan dignitet att ekonomin kommer att påverkas”.

Vi vet nu vad som hände. Index effektuerade en köpsignal den första veckan i januari 2013 och sedan dess har vi haft upptrend. Den upptrenden har, precis som vi räknade med, lett till att BNP har förbättrats.

Börsen leder ekonomin (obs, inte styr ekonomin) vilket kan vara bra att ha i åtanke när vi nästan dagligen ser och hör kommentarer om varför börsen skall upp under de kommande året/åren. Så länge trenden pekar upp kommer ekonomin att  vara bra. Vänder börsen ned i ett månads- eller kvartalsdiagram så kommer ekonomin att försvagas.

 

Johnny Torssell

 

UK