OMXS30

Publicerad: 2014-03-14

OMXS30 (1325) har tappat de senaste dagarna. I skrivande stund är börsen ner ytterligare 1 %. Vad har vi att vänta?

Gårdagens stängning innebar att RSI2 korsade under 5 i kombination med att den långa trenden är uppåtriktad. Sedan år 2000 har det inträffat 43 gånger. Den genomsnittliga avkastningen på fem dagars sikt har varit 0,76 % och andelen vinstaffärer 65 %. I 89 % av fallen har OMXS30 stängt högre någon av kommande fem dagar.

I skrivande stund är OMXS30 ner 1 %. Hur påverkar det? Vi har 15 tillfällen att jämföra med av de 43. Edgen kommande fem dagar ökar till 0,91 % och träffsäkerheten är 67 %.

Kom ihåg att vi har med framtid att göra och därmed kan allt hända. Riskhantering är alltid prio ett.