Påminnelse inför rapporterna

Publicerad: 2012-10-09

Rapportsäsongen närmar sig. Det kan därför vara på plats att fräscha upp minnet avseende anpassning till ny information.

Som våra läsare vet har vi visat att anpassning till ny information inte är omedelbar och att det är en avvikelse från informationseffektivitet (en av de bättre) som är möjlig att exploatera. I Tradinghandboken, Edge och främst i Framgångsrik aktiehandel beskriver vi strategier för det. Enklaste möjliga strategin är att observera hur marknaden reagerar på en rapport och använda impulsen som reaktionen leder till som trendfilter.

Om marknaden handlar upp en aktie i samband med rapport rejält och det sker under god omsättning och rangeexpansion, så kan trenden därifrån betraktas som uppåtriktad och tekniker som kombinerar detta trendfilter med t ex utbrottsstrategier, formationer eller jämviktspendling tillämpas. Vid en negativ reaktion så gäller det omvända.

För ett tag sedan publicerade Karthik Balakrishnan, Eli Bartov och Lucile Faurel en ny studie: “Post Loss/Profit Announcement Drift”. Den rekommenderar vi varmt. I korthet finner de att anpassningen inte är omedelbar till ny information i samband med rapporter där bolagen uppvisar “extrema” vinster och förluster (för deras definitioner se studien). De mäter aktiers utveckling 120 dagar efter extrema förluster och vinster. Förlarportföljen tappar i genomsnitt 6.58 procent och vinnarportföljen stiger 3.55 procent (i marknadsjusterade avkastningar). Arbitrageportföljen (som kortar förlorare och köper vinnare) avkastar 21 procent på årsbasis. Det är inte fy skam för en så pass banal strategi.

I vår senaste bok Framgångsrik aktiehandel har vi ett kapitel som presenterar en tioårs studie i ämnet informationsanpassning.