The road is smooth

Publicerad: 2014-06-30

För 7-8 år sedan var jag med min förstfödde son på en av hans fotbollsmatcher. Min son spelade forward och gjorde, tyckte jag, en bra insats. För laget som helhet gick det dock mindre bra och ju längre in i matchen vi kom desto mer blev en förälder mer och mer frustrerad och började skrika och gapa på domaren som tydligen gjorde det mesta fel.

Föräldern, som var en väl ansedd politiker i min hemkommun, började på ren svenska svära och skrika åt domaren. Jag gick till sist gick fram och sade till honom att det inte är OK att skrika ovett åt domaren. Den frustrerade föräldern menade att det är för djävligt att grabbarna ska förlora p g a en inkompetent rättskipare. Den upprörda fotbollsföräldern menade kort sagt att det var domarens fel att han var upprörd.

Om man reflekterar ordentligt över orsak och verkan i samband med ovan nämnda händelse så kan man bara komma fram till en sak. Det är inte domarens beteende som orsakar upprördhet utan orsaken finns alltid att finna i sinnet. Det är sinnet som avgör om det ska vara upprört eller fridfullt. Makten att skapa rörelser i sinnet kommer enbart från det inre. Det är nämligen så här att din önskan påverkar din tro och dina trosföreställningar kontrollerar dina tankar. Dina tankar kontrollerar i sin tur dina känslor och dina känslor kontrollerar din varseblivning. Den upprörda föräldern är inte arg av den anledning han tror, dvs han har kastat om orsak och verkan. Valet om jag ska vara upprörd eller inte tas alltid i sinnet.

Basen eller fundamentet i sinnet är harmoni, en djup frid och en naturlig glädje. Det är basen i alla människors sinnen innan vi adderar alla tankar och känslor. Men varför känner vi oss då inte mer harmoniska? Orsaken är att du skymmer den naturliga friden med lager efter lager efter lager av tankar och känslor som ofta baseras på oro och rädsla vilket påverkar din varseblivning av världen. Man kan jämföra det med de mörka moln du ser på himlen. Bakom molnen skiner en ljus, varm och gul sol.

Ingen av oss kan göra sig fri från illusioner om vi inte granskar dem därför att det är genom att inte granska dem som de skyddas i de mörka omedvetna delarna av sinnet.

Illusioner är investeringar och de kommer att bestå så länge som du sätter värde på dem. Alla värden är relativa, därför att de är mentala bedömningar, och det är bl a därför kurserna växlar mellan upp- och nedgång alldeles för mycket på de finansiella marknaderna. Hade värdebedömningen varit objektiv hade vi haft betydligt färre kraftiga rörelser. Det enda sättet att jobba bort illusioner är att dra tillbaka din investering i dem, dvs din tro på dem. Då kommer de inte att vara så levande för dig eftersom du har avlägsnat dem från ditt sinne. Så länge du innesluter dem i ditt sinne, ger du dem liv.

En av de illusioner de flesta av oss går omkring med är således tron att sinnesfrid eller, om du så vill, glädje härstammar från exogena event, dvs en faktor som kommer utifrån och går in. Så är det alltså inte. Sinnesfrid är en inre angelägenhet som måste börja med dina egna tankar och sedan utsträckas. Det är nämligen från din sinnesfrid som en fridfull varseblivning av världen uppstår. Som jag så många gånger tidigare har skrivit så är det inte så att ett bra liv leder till att du är nöjd. Utan det är istället så att om du är nöjd så kommer du att uppfatta att livet är bra. Allt, dvs din glädje, fridfullhet, hänger alltså på din varseblivning av världen och inte på vad världen kommer att ge dig och hur den kommer att bemöta dig.

“The road is smooth, why do you throw rocks before you?”

 

Johnny Torssell