Se upp!

Publicerad: 2012-10-23

OMXS30 (1067).

Se upp.

En klar majoritet av largecap-aktierna uppvisar ovanligt låg volatilitet. OMXS30 uppvisar således också låg volatilitet. En närmare granskning av OMXS30 ger vid handen att volatiliteten är låg i ett större perspektiv, mätt i månadsupplösning. Vad innebär det?

Vi har få historiska tillfällen att studera som uppvisar samma mönster i månadsupplösning. Allt vi vet om volatilitet i kortare tidsperspektiv tyder dock på att vi står inför en större rörelse. Låg volatilitet leder till hög volatilitet, och tvärtom.

Med andra ord räknar vi med att börsen inom ett tag (dagar, veckor?) ska ta rejäl fart. Om det blir uppåt eller nedåt kan vi dock inte sia om.

Vi ger som bekant inte råd, men om vi skulle göra det så hade rådet blivit att inte stå i vägen för det utbrott som borde komma, utan istället se till att hänga med det.