Januarieffekten

Publicerad: 2015-01-07

Ett nytt år med nya möjligheter som väntar. Det är allmänt känt att januari är en stark börsmånad. Avvikelsen benämns Januarieffekten. Hur stark? Fram med papper & penna.

Vi tar fram databasen över Affärsvärldensgeneralindex. Det ger oss historik från 1949 t o m 2014. Under denna period har januarimånad avkastat i genomsnitt 3,09 %. 75 % av januarimånaderna uppvisar positiv avkastning.

Vi befinner oss således i en historiskt stark börsmånad.  Även om säsongseffekter är en reell avvikelse från informationseffektivitet (se t ex OMXS30 Alert om decembermånads anatomi) och en edge för traders att ta på allvar så fungerar det naturligtvis inte varje gång. Om lite mer än en månad vet vi hur det gick denna gång.

Texten är skriven för IG:s räkning och publicerad i en Global Alert.