Ändra sättet du tänker på

Publicerad: 2015-03-30

Principen om orsak och verkan har jag skrivit om flera gånger och är extremt viktigt för att skapa visdom i ditt sinne och må bra. Men de flesta av oss har förväxlat, eller kastat om, orsak och verkan i våra sinnen och för att skapa ett välmående sinne måste vi korrigera detta – det finns ingen annan väg. Orsaken är alltid våra tankar och effekten är alltid vår upplevelse.

Hur många gånger har vi inte lämnat över vår bestämmanderätt över hur vi psykologiskt mår till en yttre kraft – en kraft som kan lösa allt. Det kan vara pengar, mat, träning, medicin, en ny relation, ett nytt jobb, en kommande semester eller en ny bil osv osv. Vi hoppas alltså att dessa saker ska ge oss lycka, hälsa, välstånd eller kärlek. ”Om jag bara fick en ny bil skulle jag bli lycklig”. Eller om jag ”fick det nya jobbet med den höga lönen, så skulle jag bli överlycklig”. Eller ”om jag träffade en ny partner skulle jag må bra”. Känner du igen dig? Vi är många gånger som ett bortskämt barn som stampar med foten upprört och tycker livet är värdelöst bara för att vi inte får det vi tänker.

Men när vi tänker på det sättet har vi inverterat principen av orsak och verkan och därigenom lämnat ifrån oss rätten att bestämma hur vi mår till en yttre kraft. Vi tror alltså att en extern faktor (orsaken) kommer att leda till att vi mår bra (verkan). Men det är verkligen inte så. Det är våra tankar som är orsaken – effekten av det vi tänker är hur vi uppfattar vår omvärld. De problem vi tror att vi har är således aldrig exogena, dvs de kommer inte från världen, utan de kommer från de tankar du väljer att tänka.

Men hur du väljer att tänka påverkar också din hälsa. Som jag har skrivit tidigare flera gånger så finns en tydlig korrelation mellan stress och sjukdomar. Enligt forskning gjord på Stanford Medical University School av Dr. Bruce Lipton (1998) är stress orsaken till minst 95 procent av alla sjukdomar. Till och med de amerikanska myndigheterna och folkhälsoinstitutet, Center for Disease Control (CDC), säger på sin hemsida att 90 procent av alla sjukdomar är relaterade till stress. Studier har också visat att om vi vill nå en hög ålder så handlar det mycket om attityder, dvs hur vi väljer att tänka. Forskning vid University of Georgia har nämligen hittat nya ledtrådar till hur man ska kunna bli 100 år gammal. Hur vi förhåller oss till ny information, dvs vi hur anpassar oss till det som sker, kan enligt forskningen vara lika viktigt, eller t o m viktigare, än hälsofaktorer som t ex träning. Forskningen visade att kritiska livshändelser och personlig historik tillsammans med hur personer anpassar sig till, och hanterar, stressande situationer är avgörande för att förklara ett lyckat åldrande. “En förståelse för hälsan i de här termerna får enorma konsekvenser för livskvaliteten”, sa Leonard Poon, chef vid Institute of Gerontology, UGA College of Public Health och huvudförfattare till studien. “Vad som händer dig har betydelse men viktigare är att din uppfattning av vad som händer dig är extremt viktigt för din individuella hälsa.” En individ som konfronteras med en stressig situation kan antingen hitta en snabb känslomässig lösning eller älta problemet, förklarade Poon. “Den ena är väldigt destruktiv i fråga om allmänt välbefinnande”, sa han, “och den andra är väldigt anpassningsbar.”

Kontentan av detta är att vi ska lägga minst lika mycket energi på att ändra sättet du tänker på som du lägger ned på att t ex att träna och äta nyttig mat.

Johnny Torssell