Heta introduktioner

Publicerad: 2014-03-06

De senaste månaderna har listningsemissioner i mindre aktier varit en riktigt het företeelse. I tabellen nedan visar jag de 8 senaste listningsemissionerna som genomförts på Aktietorget och First North. Man kan inte dra för långt gående slutsatser av 8 tillfällen, men å andra sidan är detta ett fenomen som inträffar då och då. Den bästa historiska referensen är åren 1999/2000 då vi hade samma beteende.

Tabellen visar att den första affären som görs i bolagen när de listas i genomsnitt är upp 48 %. Den högsta kursen en månad efter notering är i genomsnitt upp 170 %.
Baserat på dessa tillfällen har det varit en bra affär att delta i listningsemissioner, men en ännu bättre affär (i genomsnitt) att ligga kvar ett tag alternativt köpa aktier så fort bolaget noteras.

Många menar att detta är hysteriskt och visar att aktiemarknaden är hyperineffektiv. Jag är inte så säker på det. De flesta bolag som ska göra en listningsemission sätter en ganska låg värdering på bolaget för att dels säkerställa att det kapital som eftersöks faktiskt kommer in och dels för att säkerställa glada, nya aktieägare. Jag skriver ”nya aktieägare” för den låga värderingen sker på bekostnad av högre utspädning för befintliga ägare. Å andra sidan är de befintliga ägarna oftast huvudägare och de brukar ha stort inflytande över bolagen och väljer den här vägen. Är den initiala värderingen för låg så är det rimligt att det rättas till i samband med notering.

Hur länge kommer det här fenomenet att bestå och ska man kastas sig in i alla listningsemissioner samma dag de noteras oavsett kurs?

Fenomenet kommer att bestå så länge vi har en stark aktiemarknad och gamla ägare inte blir mer giriga. Med andra ord har jag ingen aning. Men så länge spelet är igång deltar jag.
Att ta position första dagen ett bolag noteras ser ut att vara en god idé, men, som sagt, hur länge edgen består har jag ingen aning om. Vill man göra en urskiljning tror jag det är bäst att fokusera på bolag inom läkemedel, biotech och medtech. Det är dit de flesta aktiespekulanter dras.

Nästa vecka noteras Alteco Medical på Aktietorget. Inom en månad noteras Ortoma, också på Aktietorget. Det ska bli spännande att se hur dessa utvecklas. Jag har mindre positioner i båda dessa bolag.

introduktioner