Spekulera i spekulation

Publicerad: 2012-08-30

Att spela spelaren, eller annorlunda uttryckt, att spekulera i spekulation är en bra strategi.

Att spekulera i en händelse är det vanligaste förhållningssättet till spekulation i börssammanhang. Det kan t ex handla om att Nokia håller en kapitalmarknadsdag eller ett event och att vi väljer att spekulera i att bolaget då presenterar information som indikerar att de tar marknadsandelar. Dagarna inför kapitalmarknadsdagen tar vi därför position i aktien. Om spekulationen slår in och Nokia indikerar tagna marknadsandelar leder det sannolikt till en stigande aktie.

Denna typ av spekulation sysslar jag aldrig med av två orsaker. För det första tror jag mig sällan veta något som inte andra vet. Om jag lyckas “lista ut” att Nokia vinner marknadsandelar är det säkert inprisat i aktien. För det andra tror jag inte på enkla orsakssamband i börssammanhang.

Att spekulera i spekulation är däremot en strategi som jag med framgång tillämpar. Det handlar ofta om att identifiera ett event, en händelse, som kan föranleda andra att spekulera. I fallet med Nokia kan det innebära att flera dagar innan ett event uppmärksamma att eventet sannolikt kommer att leda till spekulation om ett positivt eller negativt utfall. Om utfallet kan väntas bli positivt eller negativt beror på. I ett storbolag som veckan innan ett event är nedtryckt leder spekulationen ofta till uppgång. I händelser där bolaget styr informationen, som t ex en kapitalmarknadsdag, är spekulationen generellt också positiv. Effekten är mer tydlig för små än stora bolag. Vid spekulation i spekulation är det ofta klokt att minska ner positionen drastiskt, eller stänga den helt, innan det faktiska eventet.

Att spekulera i spekulation är att ligga steget före och eventet bidrar många gånger till det bränsle som krävs för att få fart på en aktie. Förhållningssättet ska i min värld kombineras med övriga verktyg i den tekniske analytikerns arsenal.