Seendets lag

Publicerad: 2014-04-11

Jag hade en diskussion med en kollega här om veckan där jag menade att all oro, upprördhet och stress orsakas i sinnet och inte, som min kära kollega hävdade, som en konsekvens av  exogena händelser. Jag tänkte att vi ska diskutera seendets lag i dagens krönika.

Innan vi börjar måste vi vara överens om en fundamental byggsten nämligen den om orsak och verkan. Jag tror att du håller med mig om att en orsak är en orsak därför att det leder till en verkan, och en verkan är en verkan just därför att det har kommit från en orsak. Tar man bort den ena faller ju även den andra.

Om vi är överens om denna enkla utgångspunkt så kan vi för ett ögonblick tänka oss in i ett scenario där du blir otrevligt behandlad av en kollega. Låt oss titta på två scenarion utifrån detta:

•Din reaktion på din kollegas överlägsna attityd är i det här fallet irritation. Alltså, orsaken är en otrevlig kollega och verkan är ditt affekterade sinne. I det här fallet ser det alltså ut som om orsaken ligger utanför dig själv och verkan sker i ditt sinne.

•I det andra scenariot antar vi att din kollegas respektlösa attityd inte leder till någon som helst reaktion utan ditt sinne är helt och hållet utan upprördhet. Detta betyder att kollegans otrevliga beteende inte leder till en verkan. Vi kan därför sluta oss till att ingen orsak existerar eftersom en orsak bara kan vara en orsak om det leder till en verkan.

Om orsaken till min upprördhet och dess lösning fanns utanför mitt sinne, skulle jag inte ha någon möjlighet att ändra mitt sinnestillstånd. Om vi däremot kan välja hur vi ska reagera på exogena händelser så betyder det att dessa inte kan vara orsaken till ett affekterat sinne. Jag menar i stället att sinnet är orsaken till hur vi tolkar vår omvärld, dvs vi hör det vi vill höra eller vi ser det vi vill se. När vi tar emot information via ögonen kommer denna information att tolkas och filtreras av allt annat som finns i sinnet – t ex åsikter, erfarenheter, dagshumör, uppväxt och utbildning osv osv.  Alltså, din varseblivning är inte en spegel utan all varseblivning är selektiv. Din varseblivning styrs till stor del av dina känslor. Har du fridfulla känslor kommer du att tolka världen mer fridfullt än om du har känslor som präglas av hat, ilska eller oro. Känslor i sin tur kommer ofta som en konsekvens av de tankar du väljer att tänka, och de tankar du tänker är i sin tur en konsekvens av den övertygelse du har. Alltså allt startar i sinnet och inte utifrån.

Sinnesfrid är en inre angelägenhet som måste börja med dina egna tankar och sedan utsträckas. Det är nämligen från din sinnesfrid som en fridfull varseblivning av världen uppstår. Som jag så många gånger tidigare har skrivit så är det inte så att ett bra liv leder till att du är nöjd. Utan det är istället så att om du är nöjd så kommer du att uppfatta att livet är bra. Allt, dvs din glädje, fridfullhet, hänger alltså på din varseblivning av världen och inte på vad världen kommer att ge dig och hur den kommer att bemöta dig.

Nu måste jag prata lite börs. Det är också av den här anledningen som all analys, såväl teknisk-, fundamental- och makroanalys är subjektivt. Och det är precis av den här anledningen som tio olika tekniska analytiker kan ha tio olika åsikter om den kommande börsutvecklingen. Eller där 10 bolagsanalytiker kan ha köp och 10 sälj baserat på samma underlag i samma aktie. Eller där en makroanalytiker tror på inflation och en annan på deflation.

Man skulle kunna säga att allt vi ser helt och hållet är din egen projektion av verkligheten. Alltså, lär dig seendets lag som kan sammanfattas ungefär så här; Du kommer att se det du känner inom dig.