Undvik stora förluster del 2

Publicerad: 2014-05-22

I den här krönikan ska jag fortsätta mitt resonemang om förluster, eller snarare varför det är så extremt viktigt att undvika stora förluster. Många placerare tjänar stora pengar i en bull market men har ofta en tendens att ge tillbaka vinsten vid nästa nedgång. 

Oavsett om vi håller på med Swingtrading  (1-10 dagarshandel) eller position-trading (ca 1-6 månader) så handlar trading om att agera i osäkerhet. Oavsett hur väl förberedda vi är och hur bra analys vi än gör så kan vi inte styra hur marknaden utvecklas. Ingen placerare har 100 procent rätt i sina affärer/analyser och därför måste vi ha en plan för de affärer som går fel. För en trader är detta avgörande! Du måste se till så att förlusterna blir små. Detta är viktigt därför att vi har matematiken mot oss. Skulle vi t ex göra en förlust i vår portfölj på t ex 30 procent måste vi göra en vinst på 43 procent bara för att komma tillbaka till break even (se tabell 1). Eller säg att du köper en aktie på 32 kr och den faller till 16 kr, dvs 50 procent, så måste du alltså göra en avkastning på 100 procent för att komma tillbaka till ursprunget, dvs break even.

Har du tänkt på vilken avkastning du skulle få om du t ex hade två år i följd med 20 procents avkastning medan du år 3 tappade 20 procent. Vad skulle det göra för din avkastning? Jo, i tabell 2 nedan ser vi att detta skulle leda till en total avkastning på drygt 15 procent, dvs mediokra 4,9 procent per år. Om du skulle göra 40 procents avkastning år 1 och lika mycket år 2 medan du år 3 förlorar 40 procent. Vad skulle vi har för genomsnittlig avkastning per år? Jo, slätstrukna 5,6 procent! Kort sagt, vi måste undvika stora förluster.

I tabell 3 ser vi vilken avkastning vi skulle ha efter 10 affärer med en vinst/förlust-kvot på 2:1, dvs vinsterna är i snitt dubbelt så stora som förlusterna, i förhållande till hur många vinstaffärer vi gör. Låt oss anta att vi positions-tradar och i snitt tjänar 14 procent varje gång vi gör en vinst och förlorar 7 procent när vi gör en förlust.

Hur mycket kommer vi att tjäna då? Ja, det hänger naturligtvis på hur många vinstaffärer vi gör, dvs vilket hitrate vi har. Vid 50 procents vinstaffärer skulle vi göra en avkastning på nästan 34 procent. Vid en hitrate på bara 30 procent skulle vi däremot förlora 10,9 procent. Tabellen visar också att den optimala nivån vid t ex 40 procents hitrate är 20 procentsvinster och 10 procents förluster. Därefter sjunker avkastningen. Skulle du t ex lyckas höja den genomsnittliga vinstaffären till 42 procent och behålla en V/F-kvot på 2:1 skulle det betyda en negativ avkastning. Kort sagt, undvik att göra stora förluster.

Johnny Torssell

kronika140522-2

kronika140522-1