Skyll på generna

Publicerad: 2012-03-15

Det är känt sedan länge att investorer inte agerar rationellt – vilket de egentligen borde enligt ekonomisk teori.

Istället lider investorer av tillkortakommanden som anchoring, confirmation bias, conservatism bias och gamblers fallacy (mer om Behavioral Finance kan man läsa i boken ”Bli börsproffs på ett par timmar”).

I en ny studie, ”Why do individuals exhibit investment biases?” av Henrik Cronqvist och Stephan Siegel, studeras ca 15000 svenska tvillingars investeringsbeteenden. Bland flera intressanta resultat visar de att enäggstvillingar liknade varandra mer i sitt investeringsbeteende än tvåäggstvillingar. Enäggstvillingar har samma gener. Tvåäggstvillingar har samma gener till ungefär hälften.

Författarna visar att upp till hälften av investeringsbeteendet kan förklaras av genetiska faktorer. De visar också att t ex utbildning inte kan visas påverka investeringsbeteendet.

Om vårt sätt att bete oss som investorer och traders påverkas till så stor grad av våra gener är det inte konstigt om irrationellt beteende bland investerare, och därmed avvikelser från informationseffektivitet, består. Genetiskt medfött beteende kan vi spekulera i är riktigt svårt att påverka. En konskevens av studien blir att vissa bör hålla sig borta från investeringar och trading. För oss andra är det inte helt orimligt att skylla dåliga investeringar på generna ;).