Politiker, Europa & ett annat förhållningssätt

Publicerad: 2011-12-15

Det är sällan nyheter som skapar trender på börsen…

Jag har fått några läsarkommentarer samt ett par frågor om huruvida jag tar eller inte tar i beaktande vid mina analyser den kris som Europa befinner sig i? Mitt svar är entydigt – nej det gör jag inte. I alla fall inte på det sättet som de flesta andra gör. Det är nämligen så att det sällan är nyheter som skapar trender på börsen. Jag menar istället att det ofta är precis tvärt om, dvs att trender på börsen skapar nyheter. Är det någon som kommer ihåg när Mexico ställde in betalningarna 1982? Krisen startade den 12 augusti 1982 när Mexicos finansminister informerade Federal Reserve samt IMF att man inte kommer att kunna följa sina skuldåtaganden på 80 mdr dollar. Av denna summa var 37 mdr dollar ägda av de åtta största bankerna i USA som motsvarade 147 procent av dessa bankers kapital och reserver vid denna tidpunkt. Detta var alltså en rejäl kris. Krisen förvärrades 1983 då även andra länder i Sydamerika hade problem med sina skulder. Är detta en bra eller dålig nyhet för börsen? Ja, det konventionella svaret är att detta är dåligt för börsen men tittar vi på diagrammet ser vi att det var exakt den månaden USA-börsen bottnade efter 16 år i bear marknad, dvs i augusti 1982. Istället för att denna typ av negativa händelser skall leda till en fallande börs kommer en fallande börs (dvs i detta fallet en 16 år lång bear marknad) att leda till just denna typ av negativa händelser. Till exempel skrev jag i Short Term den 19 april i år följande efter en period av konsolidering på den spanska börsen:

Bryter börsen ut på nedsidan och räntan på uppsidan ja då kan vi räkna med att oron i Europa kommer att blossa upp igen”.

Vi vet alla vad som därefter hände då börsen bröt ned och därefter kom de negativa nyheterna om Europa slag i slag och det ena mötet på Europanivå följdes av nästa möte osv osv. Vad vi gjorde i Short Term var att vi prognostiserade de kommande nyheterna istället för att titta på nyheterna för att prognostisera börsen. Visst kan nyheter skapa kortsiktigvolatilitet men de leder sällan till att nya trender skapas. Jag jobbar istället efter en omvänd kausalitet, dvs jag tittar på börsen och räknar med att nyheterna skall följa efter.

Om man låter nyheterna ligga som underlag för sina investeringar kommer man inte att överavkasta på börsen. Hade man trott på allt prat om t ex “Goldilocks economy” under 2007 så hade man blivit riktigt besviken då börsen därefter uppvisade en av de starkaste nedgångarna på 80 år. Eller omvänt när alla ekonomiska nyheter var extremt dåliga under slutet av 2008 och under de första sex månaderna under 2009 med en hög arbetslöshet, dåliga vinster, rekordlåga consumer confidence-siffror och extremt usel industriproduktions-statistik. Trots detta fortsatte börsen upp. Kommer du ihåg när oljan kostade strax under 11 dollar per fat 1998? Då var det ingen som pratade om att oljan skulle ta slut, dvs peak oil-resonemanget. Men när oljan hade gått upp 7-800 procent kom det ut ett dussintal böcker och flera analyser som argumenterade för att oljan skulle ta slut. Kort sagt, ‘The news doesn’t make the market, rather the market makes the news’?”

Att analysera de finansiella marknaderna med en exogendriven utgångspunkt ger, tror jag, ingen edge på de finansiella marknaderna och det är därför jag inte fokuserar på vad politikerna i Europa gör eller inte gör. Jag tittar på börsen som är en reflektion av de edogena variablerna och i spåren av detta kommer nyheterna likt en skugga att följa efter. Vill du ha en prognos? Ok, om flera börser bryter ned under den lägsta nivån som träffades i oktober kommer detta att leda till nya EU-kriser och dessutom en allt sämre ekonomisk statistik, en ökad social oro samt att Nicolas Sarkozy inte kommer att omväljas vid nästa presidentval i vår.

av Johnny Torrsell från randomwalk.se.