Att vara objektiv

Publicerad: 2012-12-17

Att vara objektiv är inte självklart enkelt
Tror du att du är objektiv? Glöm det!

Tänk dig en konversation vid en okänd tidpunkt i historien mellan två traders som går i stil med följande:

Trader 1 – Vad tror du om Ericsson?

Trader 2 – De é bara skit! Aktien skall ned.

Trader 1 – Tror du?

Trader 2 – De é klart! De é ju en straffspark! Marknaden för Ericssons produkter sjunker, marginalerna är svaga i kombination med ett trist sentiment för sektorn – hur skulle den kunna gå upp? Nej jag har blankat aktien.

Trader 1 – Jag har svårt att se hur den skulle kunna gå ned mer. Aktien är översåld och borde snarare upp. Dessutom tror jag att ledningen inte sitter med armarna i kors utan de kommer att presentera ett kostnadsbesparingsprogram. Och när det kommer…ja då blir det drag i aktien. Aktien skall upp och jag är long i aktien.

Trader 2 – Skyll dig själv.

Trader 1 – Ähh, sitt där o bli fattig – det é ditt val.

Det här skulle kunna vara en konversation om vilken aktie som helst. Att två personer med ungefär samma information gör två så diamentralt olika tolkningar av verkligheten – vad beror det på? Det finns flera svar på detta men i min värld beror det på att man tolkar informationen genom olika glasögon, eller annorlunda uttryckt vi filtrerar ny information med olika filter. Är vi positiva tenderar vi att tolka all information med rosafärgade glasögon och omvänt om vi är negativa.

Inom beteendevetenskapen talar man om “Confirmation bias”. Confirmation bias beskriver en benägenhet att leta efter information som bekräftar en uppfattning vi redan har samt att tolka informationen på ett sätt som bekräftar våra syften. Den trader som är long i Ericsson, som i konversationen ovan, har en tendens att leta information som bekräftar den position han/hon har i marknaden medan den trader som är kort i marknaden letar information som går i linje med den negativa inställning den tradern har. Det här är ett mycket vanligt beteende i många olika sammanhang. När vi väl “valt” en uppfattning söker vi ofta bekräftelser på att vår ståndpunkt är rätt, och argumenterar kraftfullt för det. Det kan gälla val av bilmärke, politisk uppfattning, köp av hus, teve, kläder m m. Är det någon som känner igen sig? Kan man argumentera för att det är ett rationellt beteende? Ja, kanske. Förmodligen hade livet varit betydligt svårare om vi hela tiden ifrågasatte beslut vi redan fattat. I våra investeringar ska vi dock försöka komma ifrån agerandet.

På vilket sätt skadar confirmation bias? Ett viktigt problem är att när vi som placerare söker information som redan bekräftar vad vi tror oss veta så leder det till att vi övertygar oss själva mer och mer om att vi har rätt. Det kan i sin tur leda till att vi ökar på vår position ytterligare, och därmed tar på oss för stor risk i en placering. Det är lätt att glömma vikten av diversifiering om man tror sig ha snubblat på en guldgruva. Vår vilja att bekräfta redan fattade beslut kan resultera i att vi övertygar oss själva ännu mer om förträffligheten i våra placeringsbeslut. Det är ganska enkelt att känna igen sig i det här beteendet avseende annat än placeringar. När man ofta argumenterar för en sak slipar man sina argument och i processen övertygar man sig själv.