Den verkliga småbolagseffekten

Publicerad: 2013-12-18

De senaste tio åren har vi sett en massiv småbolagseffekt i de allra minst bolagen. Ska historien upprepa sig blir det microcap-rally i januari.

Småbolagseffekten (size effect) är en avvikelse från informationseffektivitet som många hört mig nämna på mina föreläsningar i förbifarten. I korta drag går den ut på att det betalar sig att vara investerad i småbolag. Den högre genomsnittliga avkastningen är inte bara en effekt av högre risk.

Flera utländska studier har visat att en stor del av småbolagseffekten återfinns i januarimånad.

Jag bestämde mig för att undersöka hur det ser ut för svenska förhållanden. Eftersom de verkliga småbolagen inte är aktierna på Stockholmsbörsens smallcap-lista utan istället s k microcap-bolag som återfinns på listor som Aktietorget, First North och NGM har jag använt mig av TORGX – Aktietorgets index.

Den genomsnittliga dagsavkastningen för TORGX är 0,05 % med en standardavvikelse på 1,23 % de senaste tio åren. Ser vi till dagsavkastningarna i januari månad har dessa varit 0,46 % med en standardavvikelse på (också) 1,23 %. Uttryckt annorlunda har den genomsnittliga effektiva månadsavkastningen för TORGX varit 1,07 % i månaden de senaste tio åren. I januarimånad är den 10,66 %. Det är en massiv siffra.

De senaste tio åren har vi sett en rejäl microcap-effekt i Sverige. Ska historien upprepa sig blir januari en intressant månad.

Peter Nilsson