Nyttan av ekonomisk statistik

Publicerad: 2016-09-30

De flesta placerare tror att det finns en korrelation mellan ett ekonomiskt utfall som är bättre än väntat och en stigande börs – eller omvänt en statistik som är sämre än väntat och en fallande börs. Jag skulle bli tacksam och, kan jag tillägga, i högsta grad förvånad om det skulle finnas ett sådant samband. För de studier jag har sett visar att det inte finns några sådana samband. Det finns alltid en orsak till att börsen går upp eller ned enligt media.

Varför är det så mycket fokus på dessa siffror, eller om du så vill ekonomisk statistik? Jo, några av orsakerna tror jag är:

1) Media vill ha något att skriva om. Man måste fylla tidningen med något som är läsvärt. De visuella medierna måste fylla ut varje börsdag med något intressant att prata om (t ex CNBC, CNN, FOX, Financial News Network, DITV, EFN eller liknande) därför att man måste göra ett program. Det är helt enkelt deras jobb, och vem kan klandra dem för det

2) Placerarna vill ha något att hänga upp sina beslut på. När vi placerare/analytiker sitter varje dag vid våra börsskärmar letar vi alltid efter en katalysator för den kommande riktningen. Statistik är något som är lätt att agera på då vi snabbt kan se utfall och lika snabbt jämföra med marknadens förväntningar – och simsalabim så har vi uppfunnit en katalysator, dvs något att handla efter.

3) Storybilding är en annan anledning till att det är ett så stort fokus på statistik. Aktiemäklare (förlåt alla kollegor) och vi analytiker vill ha något att berätta under de dagliga samtalen med kunderna. Vi vill helt enkelt ha något intressant att prata om. Dessutom är det så att kunderna förväntar sig att vi skall “prata” om dessa siffror annars blir vi betraktade på som mindre kompetenta (om jag uttrycker mig försiktigt).

Kort sagt, vi söker information som vi tror kommer att ge en vägledning för börsen den kommande timmarna, dagarna, veckan, månaden, kvartalet eller vad det nu kan vara. Men vet vi hur dessa siffror verkligen påverkar börsen annat än kortsiktig turbulens? Finns det verkligen en edge, dvs en statistisk fördel, i att handla på dessa siffror? Och om man tror det så måste man veta hur man skall använda den edgen, eller fördelen, dvs skall statistiken användas för handel på kort sikt, under en eller ett par timmar, eller i ett swingperspektiv på 1-7 dagar. Eller kan siffran/nyheten användas enbart för att handlas på medellång sikt, säg 1-3 månader eller ännu lägre? Om du skall använda dig av dessa siffror måste du veta hur du skall använda dem. Vi kan inte gissa oss fram.

När det t ex gäller BNP-statistik, PPI, KPI, förändringar i Federal Funds Rate, ADP Empolyment report, Money Supply (M2) och non-farm eller vad det nu kan vara för något ger inte dessa en statistisk fördel för att prognostisera börsen på medellång sikt enligt de flesta studier. I många fall är det snarare så att börsen är en bättre indikator för statistiken än vad statistiken är för börsen. I vissa lägen är det t o m så att stark ekonomisk statistik är dåligt för börsen medan dålig statistik är bra för börsen. Förvirrande? Ja, det är just det jag säger, och det är av den anledningen vi i Short Term sällan tittar på ekonomisk statistik för att prognostisera börsen utan i Short Term gör vi snarare tvärt om, vi tittar på börstrenden och räknar med att den ekonomiska statistiken följer efter.

Johnny Torssell

PS Johnny har skapat en ny föreläsningsserie som samlar 30 års erfarenhet av aktiehandel och beskriver hans bästa tekniker. Se promovideon och beställ här DS