Recept för lycka

Publicerad: 2016-06-03

Varje kväll går jag ut och slänger soporna eftersom min fru insisterar på att allt hushållsavfall ska slängas vid dagens slut. Jag tar således min promenad på ca 50 meter till området där de fyra gröna sopvagnarna står och ofta är det så att de första och andra vagnen är så fulla att man inte kan stänga locket medan vagnarna längst in i soprummet är tomma.

Varför tar mina grannar inte sina sopor två meter längre in och slänger dem i en låda vars lock går att stänga? Detta har varit en källa till viss irritation hos undertecknad och jag måste varje gång detta sker korrigera mitt sinne från dömande tankar.

När jag tänker dömande tankar är det naturligtvis jag som får ta konsekvenserna av dessa eftersom det är mina tankar som är i mitt sinne. De som är föremålet för mina fördömande tanker kommer ju knappast att påverkas. När jag å andra sidan tänker förlåtande och kärleksfulla tankar om mina medmänniskor är det jag som får ta konsekvenserna av detta också eftersom tankar inte lämnar sin källa.

Egots strategi är att projicera ut vår känsla av skuld på omvärlden. Syftet med detta är ett fåfängt försök att göra sig av med den skuld som finns i sinnet och är samtidigt en strategi för att skydda vår identitet. Att döma och trycka ned andra är en strategi som egot använder sig av för att lyfta oss själva. Men detta fungerar inte – det skapar inte lycka! Det är inte riktig lycka att känna relativ lycka – t ex ”jag är bättre än du”, ”viktigare än du”, ”har mer pengar än du”, ”jag har det i alla fall bättre än dom andra” osv.

Men vad händer med sinnet när vi slutar döma och istället börjar förlåta? Jo, sinnet blir lätt och harmoniskt. Du har kanske hört uttrycket att vara en ”helig människa”? Uttrycket avser att beskriva ett helt sinne, dvs ett sinne som icke är uppdelat och splitrat som ju är fallet när egot styr.

Orsak och verkan är som bekant beroende av varandra. Vi kan inte vara lyckliga om vi är fördömande och projicerar, alltså kan vi inte vara lyckliga om vi inte tar ansvar för de tankar vi väljer att tänka. Att vara fördömande är att projicera. Lagen om perception säger att vi ser det vi tror, och vi tror att det finns där därför att vi vill att det ska finnas där. Om projektionen skapar perceptionen är den sistnämnda en verkan och inte en orsak till det jag upplever. Om jag gnäller och anser att personerna i min omgivning är idioter så kan det bero på en av två saker:

1) Antingen har jag haft en extrem otur i livet och bara träffat en massa korkade människor eller…

2)…så är det en konsekvens av de tankar jag har i sinnet som jag projicerar på mina medmänniskor.

Alltså, det enda sättet att bli lycklig är således att lyfta bort orsaken till det som gör oss olyckliga, dvs de fördömande tankar jag tänker om mina medmänniskor och händelser, och ersätta dem med förlåtande tankar. Då kommer jag att få en annan orsak och naturligtvis också en annan verkan. Ju mindre dömande och fördomsfulla vi är och ju mer generösa, tålmodiga, kärleksfulla och öppna i sinnet vi är desto mer lycka kommer vi att ha i livet.

Men, frågar du kanske, hur ska vi då uppnå detta? Det är ju lätt att prata om det men svårt att göra, kanske du säger. Och jag håller med, det är svårt. Det svåra är att vara konsekvent. Men du ska få ett tips – tydliga mål skapar tydliga resultat. Om vi t ex ska starta ett nytt företag eller sjösätta en ny affärsidé så måste vi börja med att göra en affärsplan. Vi kan naturligtvis inte starta upp ett företag utan ett tydligt mål. Detta kan tyckas självklart. Om detta är en sanning när vi gör affärer så är det även en sanning när det gäller vårt mentala liv. Det finns ett uttryck som går i stil med – ”Clear goals bring clear results; fuzzy goals bring fuzzy results”. För att uppnå någonting, oavsett om det är i affärer eller vårt välmående, så är det av yttersta vikt att veta vart vi ska eller vad vi vill uppnå. Om vi t ex har ett mål att bli mer förlåtande och mindre dömande, för att därigenom bli mer harmoniska, så är det alltså viktigt att sätta ett tydligt mål – då kommer du att få ett tydligt resultat, dvs mer harmoni. Målet är allt och mitt mål är att må bra oavsett om mina grannar inte beter sig som jag vill att de ska bete sig.

”When you are trying to decide whether someone deserves your forgivness, you are asking the wrong question. Ask instead whether you deserve to become someone who consistently forgives” – D. Patrik Miller

Johnny Torssell

PS Johnny har skapat en ny föreläsningsserie som samlar 30 års erfarenhet av aktiehandel och beskriver hans bästa tekniker. Se promovideon och beställ här DS