Bli mer framgångsrik

Publicerad: 2016-04-18

De tankar vi tänker leder till konsekvenser. Att tänka är att skapa – allt i vårt liv är en konsekvens av de tankar vi har tänkt. Vi ska i dag prata om hur vi alla kan bli lite mer framgångsrika.

Är det inte så att någonting kan verka vara sant enbart därför att vi tror att det är sant? Andra kan ju se på samma saker på ett helt annat sätt och tycka att det är helt fel. Därför är det väl sannolikt så att din kropp, personlighet, karaktär, omgivning och din världsbild är på ett särskilt sätt därför att du har tänkt den till det? Och om detta är sant kan du naturligtvis förändra den med samma process, dvs om du vill förändra något kan du välja ett annat sätt att tänka. För att skapa nånting krävs först en tanke/idé som sedan följs av en önskan att förverkliga detta. Det finns inte ett undantag i mänsklighetens historia där inte en tanke föregick manifestationen oavsett om det var  en maträtt, en teknisk uppfinning, en reklamslogan, skapandet av en bok eller konstverk eller förvärvande av kunskap, t ex matematik. Testa så får du se vart det leder dig! Tanken föregår handlingen och handlingen leder till resultat, dvs det inre har lett till en yttre manifestation. Zlatan Ibrahimovic fick frågan – ”34 år gammal gör du din kanske bästa säsong i karriären. Hur är det möjligt?” Zlatan svarar – ”Jag har bevisat att de här 34 åren bara är en siffra. Allt sitter i huvudet”.

PRIVATA MANIFESTATIONER

Vad är det som t ex gör en människa framgångsrik inom ett specifikt gebit? Är det vissa medfödda kvalitéer eller finns det en annan förklaring? Psykologen Carol Dweck skriver i boken ”Mindset – The New Psychology of success” om två olika typer av människor – Fixed Mindset- (FM) eller Growth Mindset-personligheter (GM).

Det som utmärker personer med ett Fixed mindset är att de tror att sina kvalitéer är skrivna i sten, t ex är du dålig i matte kommer du att alltid vara dålig i matte. Kan du inte teckna kommer du alltid att vara dålig på att teckna. Har du en viss moralisk standard kommer du alltid att ha samma moraliska standard, är du dålig i idrott kommer du att förbli dålig, d v s de ser sina kvalitéer som givna och oföränderliga. De finns där och kan inte förändras.

Vad är det som utmärker personer med ett Growth Mindset? Jo, personer med ett GM tror att kvalitéer är något som förvärvas, dvs man lär sig genom engagemang. Även om det självklart finns skillnader mellan människor, t ex medfödda förutsättningar, intressen, temperament, så kan alla förändra och växa genom flit och erfarenhet. Tror dessa GM-personligheter att alla med rätt motivation kan bli en ny Zlatan, Einstein eller en Beethoven? Nej självklart inte! Men vad man däremot tror är att en persons potential är okänd, dvs det är omöjligt att veta hur långt man kan nå inom ett specifikt område med rätt passion, arbete, uppbackning och träning. Alltså, människor med ett GM låter sig inte influeras av limiterade och negativa tankar eller låter andra människor kan definiera vilka de är. I en undersökning tillfrågades människor från tonåringar till vuxna följande fråga: ”När känner du dig smart?”  Människor med ett FM svarade att:

När jag inte gör några misstag.

När jag gör något snabbt och perfekt.

När det går lätt för mig, men när andra samtidigt har det svårt.

Människor med ett GM svarade att:

När något är svårt och att jag som en konsekvens av detta lär mig något som jag inte kunde innan.

När jag har försökt att lära mig något under en tid och till sist börjar lista ut hur det skall vara.

DU SKAPAR DET DU TÄNKER

För människor med ett GM handlar det inte om omedelbar perfektion utan om att lära sig något över tiden – få en utmaning och att utvecklas. Människor med ett GM vet att det tar tid att utveckla en förmåga eller exceptionell talang – det är vanligtvis inget man föds med. För en person med ett FM har en misslyckad handling förvandlats till en identitet, ”jag är ett misslyckande”. Och som en konsekvens av detta är det meningslöst att ens försöka, vilket leder till att man får svårare att lyckas få framsteg. Det betyder att de tankar FM-personer tänker leder till precis det man tänker, dvs om jag tror att jag är dålig på matte kommer jag att förbli dålig på matte just därför att jag tänker de tankar jag tänker. Det blir helt enkelt en självuppfylld profetia.

Det fungerar precis på samma sätt för en person med ett GM. För en person med ett GM kan ett misslyckande naturligtvis vara jobbigt men det är inget som definierar honom/henne. Det är ett problem som ska tas tag i, försöka igen, och lära sig av de fel man har gjort. Med det sättet att tänka kommer dessa personlighetstyper att bli bra på matte just därför att de tror att de kan lära sig matte. I en studie på sjunde klassare tillfrågades dessa om hur de skulle reagera på ett akademiskt misslyckande, dvs ett svagt studieresultat. De med ett GM svarade att de skulle studera hårdare inför nästa test. De med ett FM sade att de skulle studera mindre inför nästa test. ”Varför anstränga sig om du inte har talangen/förmågan?”.

 

Johnny Torssell

PS Johnny har skapat en ny föreläsningsserie som samlar 30 års erfarenhet av aktiehandel och beskriver hans bästa tekniker. Se promovideon och beställ här DS