Skillnaden mellan fundamental & teknisk analys

Publicerad: 2016-12-09

I dagens krönika ska vi diskutera den viktigaste skillnaden mellan att analysera ur ett ekonomiskt perspektiv jämfört med att analysera med hjälp av teknisk analys. Vi ska använda räntor som ett exempel eftersom det diskuteras flitigt om det just nu.

Det pratas alltså en hel del räntor just nu och vi läser och hör kommentarer från olika strateger och experter om att räntan borde gå si eller den skall gå så, vilket borde leda till att börsen skall gå hit eller dit. I den här analysen ska vi inte analysera riktningen på räntan, och vad det kan få för eventuella konsekvenser för börsen, det har vi gjort tidigare, utan istället utreda den logiska uppbyggnaden av argumentationen. Låt oss analysera följande uttalanden:

Vi tror att räntan skall ned, därför är vi positiva till börsen.

Vi tror att räntan skall upp, därför är vi negativa till börsen.

Låt oss analysera själva argumentationen. Prognosen dessa strateger/experter gör över räntan kan vara rätt, eller den kan vara fel. Precis som i vilken annan analys som helst. Men även om man skulle ha 100 procent rätt kan analysen ändå vara fel då korrelationen (eller den omvända korrelationen) mellan t ex räntan och börsen inte längre råder. Historiskt finns det massor med exempel på när börsen och räntan faller hand i hand och under andra lägen stiger börsen och räntan hand i hand. I ytterligare andra lägen har börsen stigit medan räntan fallit, och tvärtom. Kort sagt, det finns massvis med exempel på alla möjliga varianter.

När jag gör en bedömning av t ex OMX-index i den tekniska analysen använder jag prisserien över OMX-index och gör en prognos. Sedan får jag antingen rätt eller fel i min bedömning. När man gör en analys med ovanstående argumentation så gör du 1) en prognos på t ex räntan och 2) antar därefter att det finns en korrelation (eller omvänd korrelation) mellan denna slutsats och det man analyserar. Det betyder att utrymmet för felkällor är större då dels prognosen kan vara felaktig och dels kan korrelationen vara satt ur spel.

Den viktigaste skillnaden mellan teknisk analys och fundamental analys är alltså att den senare analyserar variabler som man tror påverkar det som avses att analyseras. Medan vi i den tekniska analysen analyserar det man avser att analysera.

Johnny Torssell

PS Johnny har skapat en ny föreläsningsserie som samlar 30 års erfarenhet av aktiehandel och beskriver hans bästa tekniker. Se promovideon och beställ här DS