Koncentrerat skifte

Publicerad: 2013-05-29

Månadsskiftesanomalin är en väldokumenterad effekt som finns över hela världen. I korthet går den ut på att avkastningen på världens börser är högre runt månadsskiftet. Olika forskare mäter olika perioder. E2 definierar ett långt månadsskifte och ett koncentrerat månadsskifte.

Det koncentrerade månadsskiftet sträcker sig från stängningen den 28:e till stängningen den 1:e*) i påföljande månad. Sedan mitten av 1990-talet mäter vi 203 koncentrerade månadsskiften. I genomsnitt är det 2,4 dagar långt. 66 % av de koncentrerade månadsskiftena har haft en positiv avkastning som varit i genomsnitt 0,65 %. Effekten är ännu starkare om vi kortar ner perioden till att bara omfatta de senaste tio åren. Kanske är det en effekt av att flera finansiella produkter och fonder de senaste åren skapats för att exploatera effekten så att den blir självuppfyllande?

Ser vi till majmånad isolerat så är effekten sämre, men antalet observationer är för få för att dra slutsatser om det. Sammantaget har vi en säsongsedge från stängning idag t o m måndag. Huruvida börsen svarar eller inte på månadsskifteseffekten säger en del om den underliggande styrkan/svagheten.

 

*) Om en dag är en helgdag mäts effekten från/till nästa dag.