Välj att vara optimist

Publicerad: 2016-08-19

Nu när sommaren är över och höstmörkret närmar sig kan det vara på sin plats att prata lite om vikten att välja att vara optimistisk.

Det finns numer en övertygande mängd bevis och studier som visar att vår attityd inte bara påverkar vår hälsa utan också hur länge vi lever. Ett exempel på detta var den studie som Mayo Clinic publicerade år 2002 som hade följt 447 personer i mer än 30 år. Studien (Optimism-Pessimism Assesed in the 1960s and Self-Reported Health Status 30 years Later) visade att optimisterna var friskare både fysiskt och psykiskt. En annan studie, (Optimist vs Pessimists: Survival Rate Among Medical Patients over 30-year Period) som följde 660 personer från 50 år och uppåt under en period av 23 år, visade att de personer som hade en positiv attityd till sitt åldrande levde i snitt sju år längre än de med en negativ attityd. Studien visade att attityden var viktigare än storheter som t ex blodtryck, kolesterolnivåer, rökning, kroppsvikt eller motion! Andra studier som har inriktat sig mer mot hjärtat vs attityder visar ungefär samma sak. Till exempel visade en studie (Patterns of Change in Hostility from College to Midlife in the UNC Alumni Heart Study Predict High-Risk Status) gjord av Duke University på över 866 hjärtpatienter att de patienter som kände mer positiva känslor hade 20 procents större chans att vara levande 11 år senare jämfört med de som då och då kände negativa känslor. I en annan studie av Medical College of Georgia (Hostility, CHDIncidence, and Total Mortility) följde man 255 medicinstuderande i 25 år. De med negativa attityder hade fem gånger högre risk för att råka ut för en hjärtattack än övriga. År 2001 presenterade John Hopkins en studie som visade att om man har rätt attityd så kan det fungera lika bra, eller t o m bättre, än en riktig diet, eller få rätt mängd motion eller att hålla bra vikt för att motverka en hjärtattack. Fascinerande? Eller hur?

Hur kommer det sig att våra attityder kan påverka vår hälsa och hur länge vi lever? Jo, bl a därför att de påverkar hur vår kropp reagerar. Ett exempel på detta kan vi hitta i en intressant studie som gjordes på 60-talet (A Psychosomatic Study of Contagious Dermatitis) som studerade 13 barn som var överkänsliga mot murgröna. Murgrönan masserades in på en av underarmarna på varje barn, detta samtidigt som man talade om för dem att lövet var fullständigt ofarligt. Samtidigt, som en kontroll, masserades på den andra armen in ett fullständigt ofarligt löv men som man medvetet ljög och sade var murgröna. Alla barnen utvecklade en rodnad på den arm som masserades in med det ofarliga lövet men som man ljög och sade var den giftiga murgrönan. Och det intressanta var att 11 av de 13 barnen utvecklade ingen som helst reaktion på den arm som verkligen hade masserats in med den giftiga murgrönan. Detta var häpnadsveckande! Hur kunde barn som var extremt allergiska mot murgröna inte få utslag när man exponerades mot det? Och hur kunde man få utslag från ett fullständigt ofarligt löv? Jo, tanken att lövet inte kunde skada dem åsidosatte, eller dominerade, minnet eller tron att de var allergiska och gjorde således murgrönan ofarlig. Samtidigt gjordes ett harmlöst löv giftigt enbart genom tanken.

Man kan ju ställa sig frågan om vilka andra självuppfyllande manifestationer som vi skapar i vårt sinne utan att vi är medvetna om vad vi gör.

Välj nu därför det säkra framför det osäkra och skapa dig nu positiva attityder, om du inte redan har gjort det. Det är inte bara roligare, mer harmoniskt och fridfullt än motsatsen. Välj att skratta. Det ska ju vara nyttigt. Det fick den politiska analytikern Norman Cousins uppleva på ett högst påtagligt sätt 1976. Cousins fick nämligen diagnosen reumatism och doktorn gav honom bara 1 chans på 500 att någonsin bli frisk. Cousins led av fruktansvärda plågor och enorma problem med att röra armarna och kunde således knappt vända sig om i sängen utan ofantliga lidanden. Cousins var övertygad om att hans konstanta negativa attityder var orsaken till hans sjukdom. Han funderade därför att om det var på det sättet så kan han vända på den negativa sjukdomsbilden enbart genom ändra sin attityd, dvs bli mer positiv. Han började bl a titta på roliga filmer som ledde till skratt och märkte snart att tio minuters skratt ledde till två timmars smärtfri sömn. Norman Cousin blev till sist helt frisk. I boken ”You are the Placebo” skriver författaren följande:

”Cousins shift of attitude changed his body chemistry, witch altered his internal state, enabling him to program new genes in new ways: he simply downregulated (or turned off) the genes that were causing his illness and upregulated (or turned on) the genes responsible for his recovery”.

Johnny Torssell

 

PS Johnny har skapat en ny föreläsningsserie som samlar 30 års erfarenhet av aktiehandel och beskriver hans bästa tekniker. Se promovideon och beställ här DS.