Stabila aktier när börsen faller

Publicerad: 2012-04-18

Vi ska inte börja ge konkreta aktietips men däremot ska vi diskutera rubriksättningar.

Det är alltid bra att påminna sig själv om media och analytikers roll. Media säljer lösnummer eller internetexponering. Analytiker vill generera affärer. Båda dessa sysselsättningar innebär att de har ett gott incitament att fånga vår uppmärksamhet. Av den anledningen är det inte ovanligt att vi i oroliga börstider ser rubriksättningar på analyser och artiklar i stil med: “En stabil aktie när börsen faller” eller “En aktie att hålla fast vid när börsen skakar”. En google-sökning bevisar poängen.

Hur ska vi förhålla oss till detta? Svaret är enkelt: vi ska se igenom det precis som vilken annan reklam som helst. Jag betvivlar dock inte att skribenterna har ärliga avsikter.

Vi använder oss av ramverket: marknad – sektor – bolag, när vi försöker avgöra vad som driver en aktie. Lite slarvigt säger vi att 7 av 10 aktier går i samma riktning som börsen med tillägget att det snarast är 8,5 av 10 i svåra tider. Korrelationen mellan enskilda aktier och börsen som helhet ökar avsevärt i oroliga tider. Den tendensen har blivit än mer tydlig på senare år. Varför är det så? Vi menar att alla alla aktier är en källa till likviditet. I oroliga tider finns det inget förvaltare värdesätter mer än likviditet. Räkna således inte med att det finns speciellt många stabila aktier att placera pengarna i när börsen dyker. Onekligen finns det aktier som faller mer och andra aktier som faller mindre, men riktningen är densamma. Se upp där nere!