Orsak & verkan

Publicerad: 2019-07-05

Principen om orsak och verkan har jag skrivit om flera gånger i Short Term och är väldigt viktigt för att skapa visdom och harmoni i ditt sinne. Men de flesta av oss har förväxlat, eller kastat om, orsak och verkan och för att skapa ett välmående sinne måste vi korrigera detta – det finns ingen annan väg. Orsaken är alltid våra tankar och effekten är alltid vår upplevelse.

Hur många gånger har vi inte lämnat över vår bestämmanderätt över hur vi psykologiskt mår till en yttre kraft – en magisk kraft som kan lösa allt. Det kan vara pengar, mat, träning, medicin, en ny relation, ett nytt jobb, en kommande semester eller en ny bil osv. Vi hoppas alltså att dessa saker ska ge oss lycka, hälsa, välstånd eller kärlek. ”Om jag bara fick en ny bil skulle jag bli lycklig”. Eller om jag ”fick det nya jobbet med den höga lönen, så skulle jag bli överlycklig”. Känner du igen dig? Vi är många gånger som ett bortskämt litet barn som stampar med foten upprört och tycker livet är värdelöst bara för att vi inte får det vi tänker eller tror  att vi behöver.

Men när vi tänker på det sättet har vi inverterat principen av orsak och verkan och därigenom lämnat ifrån oss rätten att bestämma hur vi mår till en yttre kraft. Vi tror alltså att en extern faktor (orsaken) kommer att påverka hur vi mår (verkan). Jag vill hävda at det är omvänt. Det är våra tankar som är orsaken – hur vi uppfattar vår omvärld är en konsekvens av våra tankar. De problem vi tror att vi har är således inte exogena, dvs de kommer inte från världen, utan de kommer från de tankar du väljer att tänka.

Harvard School of Public Health har i en studie på ca 1 300 personer visat att människor som har en mer optimistisk syn på livet har 50 procent mindre risk att råka ut för en hjärtattack jämfört med en person som är mer pessimistisk. Christina Jern från institutionen för klinisk fysiologi i Göteborg presenterade för ett antal år sedan en avhandling som visade att människor med s k typ-A-beteende (energisk gåpåar-mentalitet) har tjockare blod jämfört med den lugnare typ-B-gruppen. Hon fann att stress ökar antalet blodplättar och höjde nivåerna av fler blodlevringsfaktorer. Effekten kvarstår några timmar. Detta indikerar att stress ökar risken för blodpropp, hjärtinfarkt och slaganfall.

Hur vi förhåller oss till ny information, dvs vi hur anpassar oss till det som sker, kan enligt forskningen vara lika viktigt, eller t o m viktigare, än hälsofaktorer som t ex träning. Forskningen visade att kritiska livshändelser och personlig historik tillsammans med hur personer anpassar sig till, och hanterar, stressande situationer är avgörande för att förklara ett lyckat åldrande. “En förståelse för hälsan i de här termerna får enorma konsekvenser för livskvaliteten“, sa Leonard Poon, chef vid Institute of Gerontology, och huvudförfattare till studien. “Vad som händer dig har betydelse men viktigare är att din uppfattning av vad som händer dig är extremt viktigt för din individuella hälsa”. En individ som konfronteras med en stressig situation kan antingen hitta en snabb känslomässig lösning eller älta problemet, förklarade Poon.

Kontentan av detta är att vi ska lägga minst lika mycket energi på att justera sättet du tänker på som tiden du lägger ned på att t ex att träna och äta nyttig mat. Min kommande bok, som för övrigt redan är tryckt och klar men har officiell release i höst, kommer bl a att innehålla övningar och tips om hur du genom en enkel justering av perspektiv kommer att kunna skapa ett mer harmoniskt och lyckligt liv. Och detta utan att ersätta ditt gamla synsätt utan bara utvidga det till ett mer komplett synsätt.

Skriven av Johnny Torssell