Fortsätter uppgången?

Publicerad: 2012-01-09

Julrallyt blev verklighet i linje med föregående OMXS30 Alert. Vad händer nu? Kommer uppgången att fortsätta och övergå i en regelrätt upptrend?

En vanlig referenspunkt för tekniska analytiker är 200-dagars glidande medeltal. Över 200-dagars är trenden stigande. Under 200-dagars är trenden fallande. Vi har ett lite annorlunda sätt att se på saken som vi redogjort för bl a i vår Jekyll & Hyde artikel. OMXS30 befinner sig just nu strax under 200-dagars som möter vid ca 1020 i dagsläget. Var medveten om att många aktörer kommer att ta fasta på vad som händer här. Bryter börsen uppåt eller faller den tillbaka? Ska vi räkna med en ny upptrend eller är rekylen över?

I slutet av oktober 2011 toppade OMXS30 på 1038 punkter. Det är därmed ett viktigt motstånd. Än viktigare blir det just nu eftersom det ligger i nivå med ovan diskuterade 200-dagars. Om börsen de närmaste dagarna skulle bryta upp över 1038-motståndet skulle det sammanfalla med ett brott till en ny 100-dagars högsta notering. Låt oss ta fram papper och penna och se vad det har inneburit historiskt.

Sedan 2003 har OMXS30 brutit över 100-dagars högsta noteringar vid 39 tillfällen. En månad senare har den genomsnittliga utvecklingen varit ca +1,50 procent. Det har skett i 64 procent av fallen. 1,5 procent upp på en månad låter inte fantastiskt, men är avsevärt bättre än den genomsnittliga månadsavkastningen de senaste tio åren.

En faktor som har stor betydelse för vad vi kan vänta oss är hur högt över den senaste signifikanta botten utbrottet till en ny 100-dagars högsta notering ligger. Generellt är det bättre ju högre över den senaste signifikanta botten börsen är när utbrottet sker. I detta fall kommer OMXS30 att befinna sig mer än 20 procent över den senaste signifikanta botten (832) om 1038-motståndet passeras. Lägger vi till det villkoret så har vi en bättre beskrivning av nuläget. Historiskt har motsvarande villkor varit uppfyllda 16 gånger sedan 2003. 81 procent av gångerna har börsen noterats på en högre nivå en månad senare. Den genomsnittliga uppgången har varit 2,65 procent vilket ger en betydande edge.

Sammantaget innebär det att 1038-motståndet är väsentligt. Ett brott över den nivån den kommande perioden innebär att vi har en edge om fortsatt uppgång kommande veckor efter det eventuella utbrottet.

Som vanligt gäller att allt kan hända och att det inte finns någonting som är säkert i börssammanhang. Det är framtid och osedd data vi har att göra med. En traders främsta uppgift är enligt oss att managera slumpen.