OMXS30 faller mer än 3 procent på en dag

Publicerad: 2012-04-23

Börsen har ändrat karaktär de senaste veckorna. Vi är inne i en ny marknadsfas som just nu bäst beskrivs som konsoliderande och volatil. I skrivande stund är OMXS30 (1020) ner 3,3 %. Vad har hänt historiskt under sådana premisser?

Sedan 1985 har börsen fallit mer än 3 % på en dag 129 gånger. Fem dagar senare har börsen i genomsnitt stått 0,60 % högre. Träffsäkerheten historiskt är 55 %. Om fallet utökas till 4 % på stängningsbasis så har börsen fem dagar senare i genomsnitt varit upp 1,27 % fem dagar senare. Det har inträffat 60 gånger och avkastningen fem dagar senare har varit positiv i 63 % av fallen. 83 % av gångerna har börsen stått högre någon av de kommande fem dagarna (Dstat exit).

Om vi nöjer oss med 3 % eller mer på stängningsbasis men lägger till att OMXS30 befinner sig över 200-dagars glidande medeltal som är en bra uppdelare av marknadsfaser har avkastningen i genomsnitt om fem dagar varit 0,70 %. Det har inträffat 35 gånger de senaste 25 åren. Träffsäkerheten är 57 %. Scenariot förbättras ytterligare om vi lägger till olika varianter av att vi står inför ett månadsskifte. Det långa månadsskiftet gäller fr o m stängning imorgon tisdag.

Sammantaget? En stängning ner mer än 3 % idag innebär en edge för uppgång kommande dagar om vi tittar tillbaka. Skulle det stänga ner 4 % eller mer är edgen ännu större. Var dock beredd på att vi nu gått in en ny marknadsfas och räkna med högre volatilitet framöver. En viktig konsekvens av det blir att dra mot mer kortsiktiga affärer.

Observera att vi har med framtid och osedd data att göra. Detta beskriver vad som skett historiskt under samma premisser som vi ser just nu – inget annat. Framtiden är alltid oskriven och E2 ger inte investeringsråd.