Den som tänker har ett val

Publicerad: 2015-12-18

Igår, torsdag, höll jag ett föredrag här på Carnegie med två andra duktiga talare och en av dessa var Carnegies nya VD Björn Jansson. Alltså, inte nog med att jag skulle prata för 110 personer utan CARNEGIES VD SKULLE VARA MED! Detta gjorde mig nervös. Det intressanta var att jag vid vissa tillfällen blev riktigt nervös när jag tänkte på tillfället när jag skulle hålla föredraget medan jag vid andra tillfällen var helt lugn och tänkte snarare ”jag kan ju ämnet, så detta kommer att bli jättekul”. Alltså, hur kan samma företeelse, i detta fallet ett föredrag, ibland leda till nervositet och understundom till en känsla av positiv spänning? Jo, faktum är att vi aldrig är upprörda som en konsekvens av fakta utan det är alltid vår tolkning av fakta som skapar upprördhet.

Om det skulle vara så att det är händelserna i världen som avgör vad vi tänker då är ju det vi varseblir en verklighet, eller en orsak, dvs objektet för vår perception skulle få oss att tänka och känna på ett speciellt sätt.

Men sanningen är att perceptionen är en effekt orsakad av våra tankar, dvs våra tankar är orsaken och perceptionen en verkan. Om det skulle vara så att perceptionen inte skulle vara en effekt orsakad av våra tankar så skulle vi vara helt utelämnade åt händelserna i världen. Vi skulle i så fall helt enkelt inte kunna göra något åt hur vi mår eller vilka val vi gör. Jag skulle helt enkelt inte kunna göra något åt det faktum att jag är nervös.

Vi vet ju emellertid att så inte är fallet varken privat eller på börsen för det skulle ju betyda att vi inte har några valmöjligheter. Men vi vet att vi har möjligheter att tolka t ex negativ information som positiv och positiv information som negativ om vi är på det humöret, eller som man ibland brukar säga – ”du ser det du vill se”.

Vi tror att vår perception är objektiv men sanningen är att vi inte kan separera vår perception från vår tolkning av det vi uppfattar. Vår perception är inte objektiv – den är helt enkelt påverkad av de tankar vi tänker. Anledningen till att jag skriver om detta är att när vi känner till att den verkliga kausaliteten är omvänd från vad världen frestas att tro så kan vi göra något åt vår situation och ta makten över våra liv. Det som kan tänka har ett val – och olika tankar för med sig olika konsekvenser. Kort sagt, det är du som bestämmer hur du ska tolka varje situation du utsätts för.

 

Johnny Torssell

PS Johnny har skapat en ny föreläsningsserie som samlar 30 års erfarenhet av aktiehandel och beskriver hans bästa tekniker. Se promovideon och beställ här DS.