Översålt

Publicerad: 2013-06-13

OMXS30 (1162) är intermediärt översåld. E2:s proprietära breddindikator som summerar RSI2-värden för de 40 största aktierna har ett värde som historiskt inträffat 47 gånger sedan 2006. På 5 dagars sikt har den genomsnittliga avkastningen varit 1,55 % och träffsäkerheten 77 %. Sträcker vi horisonten till en månad har avkastningen varit 2,25 % och träffsäkerheten 68 %. Den senaste föregående signalen kom den 17 april i år.

Ska historien upprepa sig har OMXS30 en edge för uppgång kommande dagar. Framtiden är dock som alltid oskriven och vad som helst kan hända.