Pew Research – Ett väntat resultat

Publicerad: 2013-06-27

Enligt mitt sätt att se saken är börsen den bästa mätaren på om den aggregerade psykologin är positiv eller negativ i ett samhälle.

När vi aggregerat är optimistiska till framtiden kommer detta att synas på börsen i form av stigande kurser. När vi aggregerat är pessimistiska kommer detta också att synas i börskurserna, fast då i form av fallande eller sidlänges kurser. Om du tittar på diagram 1 nedan ser du den långsiktiga utvecklingen på den tyska börsen. Den aggregerade psykologin är alltså tveklöst optimistisk då index har noterat en ny ”all time high”. Ta nu istället en titt på diagram 2 som visar utvecklingen över den Europeiska börsen under samma tidsperiod. Hur kan vi tolka den aggregerade psykologiska profilen i Europa mätt med Eurostoxx50? Jo, det är ett helt annorlunda social mood som präglas av pessimism.

Varför skriver jag om det här? Därför att Pew Research i en stor studie (Global Attitudes Project) har visat att den tyska populationen är klart mer positiva än genomsnittet i Europa. Bland annat skriver man att – ”The 2013 survey highlights more starkly than ever the differences between the views of Germans and other Europeans on a range of issues”. Studien visar bland annat att tyskarna till exempel är mer positiva till ekonomin – hela 66 procentenheter över EU-medianen. Den genomsnittliga tysken är mer positiva till den personliga ekonomin än genomsnittseuropen. Man är också mer positiva till EU än genomsnittet i Europa fast det kanske borde vara tvärt om med tanke på alla bailout under de senaste åren. Tysken är också i genomsnitt mycket mer nöjda med sin regering än genomsnittet i Europa (Det är ju av den anledningen jag brukar skriva att om börsen har varit stark under en längre period brukar den sittande regeringen bli omvald. När börsen har varit svag under en längre period brukar den sittande regeringen bli utröstad).

Allt den statistik som Pew Research visade hade vi kunnat räknat ut enbart genom att titta på börsgrafen. Naturligtvis hade vi inte kunnat visat några exakta procentsiffror men med detta synsätt som vi tillämpar i Short Term hade vi definitivt kunnat förutsäga trenden på statistiken. Jag har sagt det förr och säger det igen, när vi är optimistiska tenderar vi att tolka vår omvärld mer positivt och när vi är pessimistiska tenderar vi att ha ett negativt tolkningsföreträde.