Dr Jekyll & Mr Hyde

Publicerad: 2015-09-28

Likt Dr. Henry Jekyll som då och då förvandlas till Edward Hyde byter börsen ibland skepnad.

Oftast (ungefär 2/3 av tiden) är emellertid börsen sansad även om det understundom naturligtvis kan svänga en del även i dessa sansade perioder (men oftast inte så mycket). I dessa lugnare perioder har aktier olika egenskaper och det betalar sig att hålla på med stock picking. Stundtals är det bolag med hög direktavkastning som kommer i fokus. Kommande månad kan det vara tillväxtaktierna som får rubriker. I takt med att bolag laggar börsen som helhet (släpar efter) kommer också dessa aktier så småningom i fokus hos analytiker och strateger. Detta gör att de flesta aktier utvecklas positivt men inte exakt samtidigt. Korrelationen mellan aktierna  i ett kort tidsperspektiv är alltså inte så tydlig och i denna ”snälla” marknad så är det därför lönt att vara diversifierad. I denna typ av marknad kan vi fokusera på stora bolag såväl som mid- small- och micro-caps-bolag.

Men helt plötsligt byter börsen skepnad. Vid knappt 1/3 av tiden är börsen att betrakta som vild och volatiliteten ökar avsevärt. Korrelationen mellan aktierna är nästan total och när diversifieringen behövs som mest fungerar den oftast som sämst.  Ett tryggt Axfood eller Swedish Match kastas fram och tillbaka precis som Lundin Mining eller Boliden. Aktierna tappar sina egenskaper och är istället en källa till likviditet i takt med att rädslan ökar. Stock picking lönar sig inte när vilddjuret är släppt löst och den ende som kan hävda sig och tjäna pengar i denna marknad är en skicklig market timer. I den här typen av marknad skall vi enbart hålla oss till stora väl omsatta bolag då likviditeten i småbolagen i dessa lägen kan vara extremt dålig.

Just nu har vi ett Edward Hyde-läge på börserna i västvärlden, dvs vilddjuret har släppts löts, och därför skall vi vara försiktiga. Det kommer att komma intressanta köp- och blankningslägen men man måste vara selektiv eftersom sannolikheterna är sämmre i denna typ av marknad.