Edge för uppgång

Publicerad: 2013-04-18

OMXS30 har fallit rejält de senaste dagarna och volatiliteten har kommit tillbaka till världens marknader. Vad säger historiken om de kommande dagarna?

OMXS30 noterade igår en ny 20-dagars lägsta stängning i kombination med ett RSI2 under 5. Detta sker samtidigt som OMXS30 noteras över 200-dagars glidande medelvärde. Historiskt har dessa villkor i kombination inträffat 38 gånger sedan 1997. 69 % av gångerna har OMXS30 stått högre 5 dagar senare. Den genomsnittliga avkastningen har varit 1 % (vilket är betydligt över det historiska snittet för en vecka). Två saker står ut. I 92 % av fallen har stängningen varit högre någon av kommande 5 dagar. I 2/3 av de vinnande affärerna har OMXS30 inte stuckit iväg direkt när villkoren är uppfyllda.

Sammantaget innebär scenariot att papper & penna-analytikern har en bra edge för uppgång kommande dagar, men att timingen blir viktig nu när volatiliteten är tillbaka.