Teknisk analys

Publicerad: 2015-08-17

Jag var på en 30-årsfest för ett par veckor sedan och fann mig efter en stund stå och prata med en supertrevlig musiker, en sångare i ett rockband, som efter en stunds konverserande frågade vad jag jobbade med. Jag berättade att jag var en så kallad teknisk analytiker på Carnegie Privat Bank. Vad är teknisk analys? Frågade han då lite artigt och tappade snabbt intresset när jag började förklara.

För ett antal veckor sedan gick jag ut från jobbet som vanligt, korsade Regeringsgatan för att gå mot Sveavägen där jag brukar ta min buss. Men den här dagen var det någon som ropade efter mig – ”Hallå, du där unge man!”. Jag stannade och undrade om det var mig mannen tilltalade, då jag nu för tiden sällan blir kallad unge man. Och det var överraskande mig han hade ropat på. Det var en äldre man, förmodligen pensionär, som var tillsammans med en ung vacker kvinna i kanske 30-35-års åldern. Han frågade mig – ”Är du musiker”, näej svarade jag lite förvirrat. ”Är du en skådespelare”. Återigen tvingades jag svara nej.  ”Men vad fan e du då” sade han teatraliskt och mycket bullrande. Ehhh jag är en teknisk analytiker, svarade jag, fortfarande lite osäker på vart detta skulle leda. Mannen svarade då tydligt besviken, ”jaha”. Jag frågade då mannen lite artigt ”oj då, blev du besviken?”.  ”Jaa, verkligen”, sa han och så gick de sin väg. Jag bad om ursäkt för att jag hade gjort han besviken och så fortsatte jag till bussen, fortfarande ganska förbryllad.

Vad är teknisk analys? Jo, det kan vara en massa olika saker. Men för mig innebär teknisk analys att vi analyserar marknaden från en annan synvinkel och därför använder olika underlag för beslutsfattandet. I den tekniska analysen använder vi s k intramarketdata för att analysera en prisrörelse, d v s om vi skall analysera OMX-index använder vi data över OMX. Ska vi analysera prisutvecklingen för olja använder vi prisdata över oljan. Intramarketdata är alltså den data vi använder för att analysera det vi ska analysera – och så gör vi vår bedömning. I den fundamentala- och makroekonomiska analysen använder man s k extramarketdata för att analysera en finansiell tillgång, d v s om vi skall prognostisera utvecklingen för t ex OMX-index använder vi exogen data för att förutspå index, t ex tittar vi kanske på räntor, vinstutveckling, BNP, arbetslöshet o s v. Extramarketdata är alltså extern data som vi använder för att prognostisera det vi egentligen avser att analysera. Den viktigaste skillnaden mellan teknisk analys och makroanalys (fundamental analys) är alltså: Att i den makroekonomiska ansatsen analyserar man variabler som man tror påverkar det som avses analyseras medan vi i den tekniska analysen analyserar den data man avser att analysera.

Vad är det då vi analyserar i den tekniska analysen? Ett diagram är en grafisk illustration över utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet kommer det att resultera i stigande priser och när utbudet är starkare än efterfrågan kommer priset att sjunka. När vi har tider av balans mellan utbud och efterfrågan kommer vi att se sidlänges rörelser. Vad den specifika orsaken är som leder till att efterfrågan ökar eller att utbudet av aktier stiger är en fråga som jag som teknisk analytiker egentligen inte bryr mig om. Det enda jag som teknisk analytiker befattar mig med är alltså balansen mellan utbud och efterfrågan och den psykologi som driver den.

Det finns ett antal olika aktörer på marknaden, t ex olika typer av institutioner, aktivist-fonder (typ Gardell), tunga privata investerare, övriga proffs, amatörer, smarta placerare, såna som handlar på rykten och andra som agerar på tipps och inte är egentligen inte är speciellt intresserad av marknaden osv osv. Det finns helt enkelt många olika typer av placerare precis som det finns många olika personligheter. Men det finns en sak som förenar dem alla, och det är att det alla är människor. Vissa av dessa är mer erfarna än andra, somliga är konservativa medan andra är rena rama gamblers. Men det finns en gemensam nämnare och det är att alla vill tjäna pengar på transaktionen. Alla är motiverade av samma begär (girighet) och affekteras av samma känslor (t  ex rädsla), naturligtvis i varierande grad beroende på vårt temperament/personlighet samt den träning/erfarenhet man besitter. Alltså, alla som agerar på börsen är människor som försöker att tjäna pengar genom att köpa och sälja.

Hur dessa placerare aggregerat agerar kommer att framgå i de pris- och volymdiagram vi använder oss av i den tekniska analysen. Ett diagram är alltså en illustration av hur populationen aggregerat har agerat. Vi vet att åsikter trendar och placerarnas åsikter om framtiden trendar också, och dessa åsiktstrender leder naturligtvis till trender på börsen eller specifika sektorer eller i enskilda aktier. Precis som på börsen finns det andra åsiktstrender inom flera andra områden t ex inom konst, litteratur, mode och utseende osv. De trender vi ser i diagrammen är alltså placerarnas tidigare åsikter. Från dessa trender kan den erfarna analytikern ofta bedöma om dessa åsikter kommer att leda till nya köp eller om säljsidan kommer att förstärkas, dvs den erfarna analytikern kan på ett intelligent sätt bedöma utbud och efterfrågan. Under vissa perioder uppstår vissa formationer som analytikern anser vara extra tillförlitliga för att kunna bedöma utbud och efterfrågan. Jag vill med emfas hävda att det är intressant med teknisk analys.

Johnny Torssell

PS Johnny har skapat en ny föreläsningsserie som samlar 30 års erfarenhet av aktiehandel och beskriver hans bästa tekniker. Se promovideon och beställ här DS.