Fokus på det som är viktigt

Publicerad: 2012-02-08

Onsdagen den 25/1, i samband med FOMC-mötet, proklamerade Ben Bernanke att det inte kommer att bli några räntehöjningar förrän tidigast 2014, d v s Federal Reserve räknar med nära noll-ränta i två år till. Vad betyder detta för börsen?

Det beror på om vi aggregerat är optimister eller pessimister. Så här kan det låta i media om man analyserar med en fundamental utgångspunkt och om man är optimist:

Låga räntor är positivt för börsen därför att lånekostnaden för företagen är låg och detta kommer att leda till ökade investeringar, stigande företagsvinster samt  en positiv börstrend. Dessutom är räntor som alternativ placering dåligt jämfört med direktavkastningen på börsen.

Så här kan det istället låta om man analyserar med samma fundamentala utgångspunkt fast istället är pessimist:

Låga räntor är naturligtvis negativt för börsen eftersom Fed uppenbarligen menar att ekonomin är för svag för räntehöjningar och en svag ekonomi är = en svag börs.

Användbar argumentation? Knappast! Men hur resonerar jag angående detta? Jo, det enkla svaret är att jag inte fokuserar på hur räntan kommer att utvecklas för att prognostisera börsen. Några av historiens största börsnedgångar har skett när räntan har varit fallande. Att titta på om Fed sänker räntorna eller inte sänker räntorna är slöseri med tid eftersom det alltid finns både ett positivt och ett negativt sätt att tolka det som t ex Fed gör. Det som är nyckeln för att kunna tjäna pengar på marknaden är att titta på vad marknaden gör, inte vad Fed gör eller säger att den skall göra. Diagrammen visar hur de tunga ”elefanterna” på börsen agerar, d v s hur man väljer att tolka nyheter eller ny information, och det är det enda som är viktigt om man är kortsiktig placerare.

Vill jag analysera börsen kommer jag att fokusera min analys på börsen och vill jag analysera räntan tittar jag på en prisserie över räntan. Den största och mest grundläggande skillnaden mellan teknisk- och fundamental analys är att man i den fundamentala eller makroekonomiska ansatsen analyserar variabler som man tror påverkar det som avses analyseras, t ex räntan. Medan vi i den tekniska analysen analyserar den data man avser att analysera.

Alltså, jag tänker/analyserar inte som alla andra gör. När de flesta analyserar ekonomin för att prognostisera börsen gör jag tvärt om – jag tittar på börsen och räknar med att ekonomin skall följa efter.

av Johnny Torssell för randomwalk.se