Några tankar om Overconfidence

Publicerad: 2017-02-23

Sedan botten i mitten på juni förra året har börsen gått upp med ca 27 procent och visst är det härligt när börsen går upp? Det blir så mycket enklare att tjäna pengar. En stigande börs gör oss till ”skickliga” placerare/analytiker och i dag skall vi diskutera en mental fälla som många faller i efter starka uppgångar nämligen hybris eller en alltför stor självsäkerhet, ja till och med kaxighet. Detta brukar inom beteendeekonomin kallas overconfidence.

Många placerare har en för stor tilltro till sig själv och sina förmågor som placerare, detta är speciellt framträdande efter perioder när det har gått bra. Men, tro mig, det finns i alla delar av vårt liv och i vårt samhälle. Vad sägs t ex om följande statistik:

• Enligt undersökningar anser 94 procent av amerikanarna att man är ärligare än genomsnittet.
• 89 procent anser att man ligger över genomsnittet i sunt förnuft.
• 86 procent tror att man är mer intelligent än genomsnittet.
• 79 procent anser att man är snyggare än genomsnittet.
• 65–80 procent anser att man är bättre bilförare än genomsnittet.

De flesta män tror att man är bättre älskare än genomsnittet.

Efter perioder av starka börsuppgångar tror vi gärna att vi vet mer än andra och fattar bättre beslut än andra. Vi inser inte hur stor inverkan slumpen har på utfallet av våra placeringar, i alla fall i ett kortare perspektiv. Det är lätt att känna igen sig i problematiken. När våra beslut eller ”calls” (slutsatser vi delgett andra) gått hem flera gånger i rad är det lätt att känna sig odödlig. Det är då man ska passa sig som mest.

Att bli slarvig och förlora sin skärpa, sitt fokus, slår tillbaka på oss oavsett vilket område man vill excellera inom. Vi kan tänka oss att fenomenet är vanligt inom i stort sett alla områden från yrkesliv till sporter, från kärleksliv till andra sociala situationer. Förhoppningsvis uppmärksammar vi vårt slarv och justerar vårt beteende snabbt. Ibland är det dock för sent. Det är inte orimligt att overconfidence ligger bakom såväl förlorade krig som allvarliga olyckor.

Inom finansbranschen är det vanligt med hybris och vi vet alla att ett ökat självförtroende ofta leder till att vi tar för stora risker och för stora risker kan leda till oönskat stora förluster.

Ökat risktagande

Det stora problemet med overconfidence är alltså att det leder till ökat risktagande, vilket inte är så märkligt som det verkar. Det finns flera gurus som förespråkar att man ska satsa hårdare när det går bra, man ska passa på att utnyttja sitt flyt. Problemet med det resonemanget är att det bara är logiskt om det finns ett samband mellan hur bra det går idag och hur bra det går imorgon. Om t ex en trader/placerare med ett gott track-record kan avgöra att det går bra, när det går bra, så är det en sak. Men om det går bra slumpvis, d v s resultatet idag påverkar inte resultatet imorgon, så är resonemanget felaktigt. För de flesta placerare, och definitivt nybörjare, är det bäst att vara medveten om att ett bra resultat har en tendens att leda till overconfidence. Det starkare resultatet är ofta ett resultat av tur, dvs en stark börs, och inser placeraren inte det kan alltså overconfidence leda till ett för stort risktagande.

Diversifiering & Overtrading

Ett sätt som det större risktagandet kan manifestera sig på är minskad diversifiering och däri ligger det mest påtagliga problemet. En placerare som är overconfident koncentrerar sannolikt sina innehav till ett fåtal placeringar – de han/hon bedömer har störst potential. Eftersom placeraren är säker på sin sak bedöms riskspridning vara onödigt. Frågan om overconfidence och diversifiering är inte helt enkel att angripa.

Flera studier (bl a B Barber och T Odean, ”The Courage of Misguided Convictions: The Trading Behaviour of Individual Investors”, Working paper, 1999) har visat att overconfidence leder till att placeraren gör för många affärer. Fenomenet benämns overtrading. Overtrading ställer till problem i form av t ex ökade transaktionskostnader.

Overconfidence handlar också om att placerare överskattar den information man har tillgång till. Det är inte ovanligt bland t ex aktieplacerare att man tror sig

veta något som ingen annan vet. Rykten florerar ideligen på börsen. Overconfidence leder ofta till att placeraren överskattar värdet av informationen och överskattar hur ensam han/hon är om informationen.

Overconfidence i finansbranschen

Inom finansbranschen är overconfidence vanligt. Det är inte märkligt med tanke på att branschen är oerhört tävlingsinriktad. I en sådan miljö är ett stort självförtroende viktigt. Vi kan tänka oss att ju större självförtroende man har generellt, desto enklare blir det att falla in i overconfidence. Branschen består vidare till stor del av män, och flera studier har visat att män generellt är mer overconfident än kvinnor. För en trader är det lätt att bli overconfident. Tradern tjänar pengar genom att ”tänka ut” affärer och agera på dem. Är tradern framgångsrik så stiger självförtroendet, och varför skulle det inte göra det?

Analytiker, strateger, ekonomer m fl kan många gånger visa tecken på overconfidence. Det märks t ex i hur de uttrycker sig i analyser (hmm undrar om jag lider av detta?). Om en analys inte tillåter utrymmen för alternativa scenarion är det ett tecken på overconfidence. Givetvis kan det vara ett medvetet beslut. Sannolikt är det enklare att få kunder att agera i linje med den tro man vill förmedla om man inte uttrycker tveksamheter. Anledningen till det är i så fall att kunderna blir mer affärsbenägna. Tänker man i termer av overconfidence är det ganska lätt att uppdaga om så är fallet.

Förvaltare löper också en större risk att råka ut för overconfidence. För det första krävs det ett gott förtroende för sin egen förmåga för att förvalta stora summor pengar. För det andra har förvaltare ofta tillgång till massor av information i form av t ex analyser. Overconfidence har en tendens att öka ju mer påläst man är på en placering, t ex en specifik aktie eller en region.

Det har framförts teser om att overconfidence kan vara en viktig orsak till att finansiella bubblor uppstår. Argumentationen bygger på att placerarna som kollektiv struntar i diverse varningar om för höga värderingar, eftersom de är säkra på sin sak. Argumentationen är fullt rimlig, men naturligtvis svår att bevisa.

Kom ifrån problemet

Självförtroende i placeringssammanhang är viktigt för annars vågar vi inte agera efter eget huvud. Att våga fatta egna beslut är nämligen avgörande för att nå framgångar men däremot får det inte gå för långt. Att i beslutssituationer fråga sig varför vi skulle kunna ha fel är ett sätt att mildra overconfidence. Att vända och vrida på en frågeställning och försöka se den ur olika perspektiv ger många fördelar.

Overconfidence inträffar oftare i perioder när börsen går starkt och det är inte ovanligt att placerare förväxlar en stark marknad som lyfter alla aktier, med sin egen skicklighet. Efter den senaste tidens börsuppgång bör vi i alla fall vara observanta på problemet.

Johnny Torssell

PS Johnny har skapat en ny föreläsningsserie som samlar 30 års erfarenhet av aktiehandel och beskriver hans bästa tekniker. Se promovideon och beställ här DS