Edge för nedgång

Publicerad: 2013-05-07

Lampan lyser röd för OMXS30

På 10 dagar har OMXS30 stigit mer än 5,5 %. Det sker utan att OMXS30 noterar en ny flerveckors högsta notering (indikation på konsolidering) och vi befinner oss i den svagare delen av månaden, d v s mellan den 7:e och 23:e. Historiskt har dessa kriterier varit uppfyllda 48 gånger sedan 2000-talets början. Den genomsnittliga avkastningen 5 dagar senare har i genomsnitt varit -1,14 %. 67 % av tillfällena har OMXS30 noterats lägre 5 dagar senare. Den största uppgången på 5 dagar har varit 6,2 % och den största nedgången 9,9 %.

Sammantaget ligger edgen på nedsidan kommande dagar för OMXS30. Eventuellt fortsatt uppgång kan inte tolkas som annat än ett rejält styrkebesked.