Köpläge?

Publicerad: 2012-04-09

I onsdags (4 april) noterade OMXS30 (1037) en ny 20-dagars lägsta notering på stängningsbasis. 1054/55 stödet underskreds (dock hjälpt av avskild utdelning i TeliaSonera). Är därmed upptrenden bruten eller är nedgången ett köpläge?

Att gå kort om stängningen är mindre än 20-dagars lägsta notering per igår har de senaste 25 åren i OMXS30 inte varit en bra idé. Avkastningen kommande 5 dagar är i genomsnitt -0,35 % med en träffsäkerhet på 46 %. Om vi behåller positionen i en månad är den genomsnittliga avkastningen -0,65 % med en träffsäkerhet på 44 %. Antalet tillfällen för dessa rekvisit är 202 respektive 112 stycken. Detta talar för en uppgång kommande dagar är mer sannolikt.

Ett ännu bättre scenario får vi om OMXS30 överskrider föregående dags högsta notering. När det sker dagen efter att OMXS30 noterat en stängning mindre än 20-dagars lägsta notering per föregående dag är avkastningen kommande 5 dagar i genomsnitt 1,20 % baserat på 25 års historik. Villkoren har varit uppfyllda 95 gånger och träffsäkerheten är 64 %. Skulle OMXS30 på tisdag överskrida 1052 effektueras det scenariot. Setupen består inför onsdagen om OMXS30 istället skulle stänga lägre än 1030 på tisdag. Scenariot effektueras då över det som blir tisdagens högsta notering.

Lägger vi till villkoren att OMXS30 ska ha noterat en ny 200-dagars högsta notering 13 till 20 dagar före ovan beskrivna villkor (slarvigt uttryckt: att OMXS30 noterar en stängning under 20-dagars lägsta notering någon till några veckor efter att ha noterat en ny 200-dagars högsta notering, d v s i en stigande trend) ökar den genomsnittliga avkastningen kommande 5 dagar till 1,56 % med en träffsäkerhet på 81 %. Antalet tillfällen faller till 16 under de senaste 25 åren.

Observera att vi har med framtid och osedd data att göra. Detta beskriver vad som skett historiskt under samma premisser som vi ser just nu – inget annat. Framtiden är alltid oskriven och E2 ger inte investeringsråd.