Black box – inte för oss

Publicerad: 2012-12-02

Flera frågor vi får handlar om black box-strategier som marknadsförs mot retail-kunder. Vi ger vår syn på saken här.

Begreppet ”black box” används i flera sammanhang. Främst handlar diskussionerna om black box-problematiken inom robot- och högfrekvenshandel. Eftersom dessa aktörer oftast inte avslöjar hur deras algoritmer ser ut och hur de agerar så är deras trading att betrakta som black box ur övriga intressenters perspektiv, t ex lagstiftarens. Hur säkerställer vi att en börsrobot inte löper amok och påverkar prissättningen på börsen negativt ur ett samhällsperspektiv om vi inte vet hur de agerar? Detta är en intressant diskussion, men inte den vi tänkte ta här och nu.

Den black box-problematik som vi får frågor om handlar om strategier som marknadsförs mot vanliga dödliga. Det kan handla om att få köp- och säljsignaler per mail eller sms eller att köpa en strategi till sin mjukvara som användaren inte kan ”se in i”. Den mer sofistikerade varianten går ut på att användaren automathandlar strategin. Gemensamt för alla dessa varianter är att användaren, placeraren som sätter pengar på spel, inte vet hur, när och varför en köp- eller säljsignal genereras. Det är som vi ser det problematiskt.

Att en strategi automathandlas är inte märkligt, utan ofta önskvärt. På det sättet vinner användaren t ex hastighet och möjligheten att exekvera flera orders samtidigt. Att få ”råd” i form av analyser eller köp- och säljsignaler från annan part behöver inte heller vara ett problem, utan kan tvärtom vara en fördel.

Att däremot inte kunna se med vilken logik man agerar utan blint lita på en black box är dömt att misslyckas. Varför? Helt enkelt för att alla strategier och traders oavsett om de är kvantbaserade eller diskretionära genomgår sämre perioder. I perioder där vi förlorar har vi alla en tendens att ifrågasätta våra strategier eller oss själva som traders. Om du vet utifrån vilken hypotes och marknadsiaktagelse din strategi är byggd och hur den handlar så förstår du också när den slutat fungera och inte heller längre skall användas. Detta är omöjligt med en black box strategi eftersom användaren inte vet hur den fungerar (Det är när kontot gått upp i rök man vet att den slutat fungera).  De flesta framgångsrika traders som skapar sina egna strategier ”löser” problemet med svaga perioder genom att vara medvetna om att sämre perioder är en del av spelet i det långa loppet och lägger strategin åt sidan när den iaktagelse man byggt strategin på inte längre är närvarande. Vi mildrar smärtan genom att dra ner positionsstorlekar och många av oss lägger mycket tid vid ritbordet och försöker skruva på våra strategier. I grund och botten vet vi dock att vi kommer tillbaka eftersom våra strategier är robusta och baserade på avvikelser från effektiv prissättning och beteendemönster som inte försvinner över en natt.

Den som däremot använder sig av en black box har inte dessa möjligheter. Den som använder sig av en black box vet inte vad som driver strategin, hur strategin anpassar sig efter marknadsfasförändringar eller vilka förändringar som sker i logiken. Därför är black box trading dömt att misslyckas. Användaren kommer att släppa boxen efter en period av svagare utveckling – det är nästan garanterat. Detta beteende ser vi t ex i hur sparare väljer fonder. Efter perioder av svagare utveckling nettosäljs fonder och fonder som gått starkt nettoköps, trots att fonderna inte är svarta lådor. Placerarna vet vad de får om de köper t ex en svensk indexfond.

Så när någon frågar oss vad vi tror om att agera med en black box strategi avråder vi. Istället pekar vi på nyttan av att utbilda sig själv och göra sin egen research. Vi lägger tonvikten där eftersom det nästan uteslutande är nybörjare som dras till svarta lådor.  Vi kan också konstatera att flera av de strategier (som vi fått insyn i) som erbjuds inte är robusta utan istället ”curve fittade”. Det betyder att de är utvecklade så att all data är sedd och att strategin är anpassad mot historiken. Det enda man kan vara säker på då är att de inte fungerar framgent.

En annan viktig fördel med att undvika black box och skapa sina egna strategier alternativt använda andras strategier som man vet hur de fungerar är att man sällan framgångsrikt kan trada en strategi som inte passar ens personlighet. Enligt Jack Schwager, författare till boken ”Market Wizards”, är den vanligaste orsaken till att traders misslyckas att de handlar strategier som inte passar deras personlighet.

Du har hört det förut – det finns inga gratis luncher.