Monte Carlo fallacy

Publicerad: 2012-01-19

Den vanligaste frågeställningen/påståendet just nu verkar vara: ”OMXS30 har gått upp för mycket. I det korta perspektivet är börsen överköpt. Det måste ner.”

Resonemanget är en variant av Monteo Carlo/Gamblers fallacy – vi har en tendens att tro att det som gått upp ska ner och det som gått ner ska upp. I verkligheten finns det tillfällen när uppgång betyder sannolik nedgång och andra tillfällen, under andra premisser, när det är tvärtom.

Vi granskar argumentet att OMXS30 är kortsiktigt överköpt. RSI(c,2) ligger i skrivande stund över 95. Vad har historiskt sett inträffat när så varit fallet på stängningsbasis, samtidigt som OMXS30 ligger mindre än 4 procent upp från en 5-dagars lägsta notering, d v s vi inte har någon stretch att tala om?

Sedan slutet av 1984 har de här villkoren varit uppfyllda 359 gånger. I ca 82 procent av fallen har börsen stängt högre inom fem dagar. I ca 62 procent av fallen har börsen någon gång kommande fem dagar legat lägre på stängning.

Vad blir vår slutsats? OMXS30 har gått upp, men inte under tilltagande volatilitet. Därmed är sannolikheten större för fortsatt uppgång kommande dagar, än att det vänder ner.

Det som får oss att trots det inta en neutral hållning kommande dagar är att optionslösenveckan i USA under januarimånad har en tydlig dragning nedåt de senaste 13 åren.