Jämviktspendling i OMXS30

Publicerad: 2012-05-07

Då var det dags igen. OMXS30 faller på oroligheter och amerikansk jobbdata (fast vad som är anledningen kan man som bekant aldrig vara riktigt säker på).

1000-nivån får naturligtvis uppmärksamhet. I skrivande stund ligger OMXS30 på 1014. Vad händer om vi faller till nämnda nivå?

Skulle vi idag stänga under 1001 så har OMXS30 fallit 6,5 procent från onsdagens högsta noteringen 1071. Ett så snabbt fall har historiskt (sedan 1985) inneburit en avkastning på i genomsnitt 0,78 % kommande 5 dagar. Det har inträffat 96 gånger (utan hänsyn till överlappningar) och avkastningen har 5 dagar senare varit positiv i 63 % av fallen. En nedgång till 1000-nivån idag skulle således innebära en okej edge för uppgång kommande dagar. Om vi bara betraktar de tillfällen som dessa villkor är uppfyllda och OMXS30 samtidigt noteras över 200-dagars glidande medeltal så ökar edgen avsevärt. 200-dagars glidande medeltal ligger på ca 995 idag.

Om ovanstående scenario blir verklighet och OMXS30 skulle fortsätta ner även imorgon så blir edgen för uppgång ännu starkare. Ett limitköp 1 % under dagens stängning imorgon, givet att villkoren ovan uppfylls på stängningen idag, har historiskt resulterat i en avkastning på 1,58 % kommande 5 dagar. Det har inträffat 55 gånger under testperioden.

Observera att det beteende som driver den beskrivna edgen är stretchen nedåt. Skulle OMXS30 idag inte falla under 1001 till stängningen förverkligas inte det beskrivna scenariot. Då får vi plocka fram papper och penna igen och ser vad som erbjuds.