Fördel småsparare

Publicerad: 2012-01-11

Det är en fördel att vara en mindre placerare till skillnad från vad många tycks tro.

Den allmänna uppfattningen tycks vara att de större placerarna, t ex institutioner och bankernas storkunder, har bättre information och därmed flera fördelar på börsen än vi andra. Kanske har de tillgång till bättre information, men fördelarna stoppar i så fall där. Små investerare har flera fördelar framför större placerare.

Stora placerare handlar stora volymer. För en aktieförvaltare med den svenska börsen som spelplan innebär det begränsningar. Om vi tänker oss att det finns ca 300-400 aktier som handlas på börsen och andra marknadsplatser i Sverige, så är det bara en del av dessa som är tillräckligt omsatta för en större förvaltares volymer. Aktier med för låg omsättning är omöjliga för en större förvaltare att handla in, utan att nämnvärt påverka kursen. Det gäller köp såväl som vid försäljning. En större förvaltare har inte lika många aktier som en liten placerare att ”röra sig i”.

De stora volymerna innebär nackdelar även i större aktier. Ett bolag vinstvarnar. Som småsparare kan vi ofta slänga ut aktien omedelbart – priset kan vara sämre än vad vi hoppas på, men ur kommer vi. En större förvaltare kan slita i flera dagar för att göra sig fri från en aktie.

Förvaltare tar inte chanser hursomhelst. Gör en förvaltare bort sig i en obskyr placering kan jobbet gå förlorat. Gör en förvaltare bort sig i en folkhemsaktie som t ex Ericsson, Telia eller Volvo, så händer inget oavsett hur aktien utvecklas. Som småsparare kan vi ibland välja lite udda placeringar om vi bedömer att reward/risk-kvoten är god. En liten placerare behöver aldrig bry sig om vad andra tycker, utan kan agera utan att tveka. Det kan vara en nackdel också, men kan man lära sig att hantera friheten är det en fördel.

Det finnas fler typer av regelverk som fondförvaltarna måste leva upp till som är begränsande. Till exempel får inte hur stor del som helst av en värdepappersfonds fondförmögenhet placeras i en och samma aktie. Som småsparare har vi inte den begränsningen, även om vi så klart inte ska vara underdiversifierade.

Förvaltare med stora volymer att placera måste ha många bra idéer. En förvaltare som hanterar större volymer kan bara placera en del av sina pengar i de riktigt bra idéerna. När den placeringsmöjligheten är uttömd måste förvaltaren gå på nästa idé, som så klart inte är lika bra. Alla har vi en favoritaktie. Som småsparare kan vi ta en större chansning i vår bästa idé. Stora förvaltare måste utnyttja sin nästbästa, tredje bästa, fjärde bästa, femte bästa…

Precis som mindre företag kan växa betydligt snabbare än större företag, finns det många fördelar med att vara en mindre placerare. Så utnyttja det faktum att du är en liten placerare till fullo. Just nu är vi på väg in i en rapportperiod. Sitt inte kvar i en aktie som kommer med besvikelser – som liten placerare kan du enkelt sälja aktien och gå vidare. Kommer ett bolag med en rapport som lovar gott framöver så köp. Kom ihåg de större aktörerna som måste ”slå sig” in i aktien och på samma gång driver upp kursen till småspararens fördel.

Artikeln bygger på kapitel 31 i boken: Börsproffs på ett par timmar. Den kan du köpa här.