OMXS30 läget just nu

Publicerad: 2014-10-13

Läget just nu är ganska ovanligt.

Den snabba nedgång vi sett på OMXS30 inträffar ganska sällan varför vi inte har så mycket historik att luta oss mot. Vi kör ett test sedan 1987. Vi frågar oss hur ser avkastningen ut en månad framåt om vi går lång OMXS30 om stängningen är mer än 7 % ner från toppen de senaste 5-20 dagarna om toppen de senaste 5-20 dagarna också är en ny 100-dagars högsta notering. På så sätt får vi med kraftiga nedgångar från nya toppnoteringar – precis som läget ser ut just nu. Det har inträffat 29 gånger. Den genomsnittliga avkastningen har varit 1,12 % och andelen vinstaffärer 59 %. Statistiken visar att vi har en edge för uppgång efter den senaste tidens nedgång om vi ska förlita oss på historiska beteenden, men antalet tillfällen är ganska få och edgen är inte mycket bättre än en slumpmässig avkastning på en månads sikt.