Fortsatt uppåt

Publicerad: 2013-01-04

Årets första handelsdag såg OMXS30(1130) notera en ny 200-dagars högsta stängning. Det är ett styrkebesked. Hur har det sett ut historiskt efter nya 200-dagars högsta noteringar? Fram med papper & penna.

Sedan mitten av 1980-talet har nya 200-dagars högsta noteringar på stängningsbasis lett till följande genomsnittliga utveckling:

På fem dagar sikt 0,44 % med en träffsäkerhet på 60 % (n=225)

På en månads sikt 1,80 % med en träffsäkerhet på 68 % (n=87)

På tre månaders sikt 5,00 % med en träffsäkerhet på 71 % (n=45)

Edgen (baserat på historien) är således fortfarande intakt och pekar uppåt.