VIX samband med S&P500

Publicerad: 2013-07-11

Denna analys är producerad för IG:s räkning. E2 Trading skriver sedan ett par månader tillbaka Global Alerts för IG:s räkning. Dessa innefattar statistiska betraktelser likt vår OMX Alert för världsmarknader som utländska aktieindex, valutor och råvaror, men då och då också aktier. Global Alerts är gratis för IG:s kunder och det kostar inget att bli kund hos IG. Är du intresserad så läs mer här.

Vi använder ofta VIX-index (Skräckindex) för att visa hur riskviljan ser ut för den amerikanska aktiemarknaden. En hög riskvilja är associerad med ett lågt värde på VIX och en låg riskvilja (eller hög riskaversion) är associerad med ett högt VIX-värde. Riskvilja och riskovilja har i sin tur ett prognosvärde för börsens utveckling. Är riskviljan hög har börsaktörerna ofta blivit för positiva och vi står inför en nedgång. Är riskviljan låg (riskaversionen hög) har börsaktörerna ofta blivit för negativa och börsen står inför en uppgång.

Detta medför att höga VIX-värden prognostiserar en uppgång för börsen, och låga VIX-värden en nedgång för börsen. Annorlunda uttryckt är förändringen för VIX och S&P500 negativt korrelerade. Kan vi visa att det sambandet faktiskt råder? Fram med papper & penna.

Om vi studerar dagsavkastningar i VIX och S&P500 sedan 2008 t o m nu är korrelationen -0,76. Studerar vi 5-dagars avkastningar är korrelationen -0,73. Det är en hög negativ korrelation. För att se om sambandet går mot att bli starkare eller svagare studerar vi också dagsavkastningar från 2010 t o m nu. Korrelationen är -0,83. För 5-dagars avkastningar är korrelationen från 2010 -0,80 %. I enkla linjära regressioner (OLS) kan vi se att förklaringsvärdena är höga 0,68 respektive 0.64 för dags- respektive 5-dagars avkastningar från 2010 t o m nu. Se grafer nedan.

Sammantaget kan vi konstatera att det finns all anledning för en papper & penna-analytiker att använda VIX-index för att bedöma börsaktörernas riskvilja (eller riskovilja). Fördelen med VIX-index ur det perspektivet är indexets utpräglade jämviktspendlande egenskaper.

 

Förhandsbeställ vår nya bok! Läs mer här.