Hur & varför vi måste undvika stora förluster

Publicerad: 2014-04-28

Visste du att alla börser inom G7-ländernma någon gång har noterat en börsnedgång  på 75 procent eller mer? Visste du att det krävs en avkastning på 300 procent bara för att komma tillbaka till ”break even” efter en liknande nedgång? Det motsvarar 10 procents avkastning om året i 15 år.

Visste du att det har varit mer än 30 börsnedgångar som har varit större än 20 procent i USA sedan början på 1900-talet och 10 stycken som har varit större än 40 procent? Om vi har förlorat 40 procent av kapitalet hur mycket avkastning måste vi göra för att komma till braka till ursprungskapitalet, dvs det kapital vi hade innan nedgången startade? Jo, nästan 67 procent!

I en research från Ned Davis (under perioden 1973 till 2008) konstaterade man att alla tillgångsklasser från tid till annan har noterat extremt stora nedgångar.

Varför pratar jag då om det här? Jo, därför att det är så lätt att efter flera år av börsuppgång glömma bort riskerna. Eller som Warren Buffet uttryckte det: ”The first rule is not to lose. The second rule is not to forget the first rule”. Hur ska vi då undvika stora förluster? Jo, t ex genom det långsiktiga timing-system som vi använder oss av. När index noteras över 12 månaders medeltal har vi köpsignal och vid en stängning under har vi säljsignal och skall således vara ur börsen eller i alla fall dra ned risken. År 2006 presenterades en akademisk studie (A Quantitative Apporoach to Tactical Asset Allocation) som visar att denna typ av trendföljande system minskar risken rejält. Författaren använder ett 10 månaders medeltal som ett timing-redskap, dvs en stängning över medeltalet ger köpsignal och en stängning under en säljsignal. Författaren skriver att – ”In fact, the correlation between negative years on the S&P 500 and the timing model is approximately -.37, while the correlation for all years is approximately .82”.

I ungefär 40 procent av alla år har timingsystemet underperformat index  och den viktigaste anledningen till att detta timing-redskap är bättre än en buy-and-hold-strategi är att förlusterna är så mycket mindre vid de lägen börsen faller. Kontentan av denna analys är alltså att vi måste i möjligaste mån undvika att göra stora förluster.

 

Johnny Torssell